przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Środa

1 luty 2017 r.

 

08:00-09:00

Śniadanie

CZAS

AUTOR

REFERAT

Prowadzący:

Anna Nadolska-Orczyk

Sesja 1
Biotechnologia, bioinformatyka i innowacyjne techniki
w genetyce i hodowli roślin

09:00

Wacław Orczyk

Edytowanie genomu - hodowla na progu nowych możliwości. Cechy plonotwórcze i tolerancja na stresy środowiskowe

09:20

Adam Łukaszewski

Kilka nowych translokacji

09:40

Janusz Zimny

Androgeneza dla hodowli mieszańcowej żyta

10:00

Anna Hawliczek-Strulak

Zmienność zasobów ze światowych kolekcji żyta na tle współczesnych polskich i niemieckich odmian
i materiałów hodowlanych na podstawie genotypowania DArTSeq

10:20

Michał Starzycki

Badanie odporności mieszańców międzygatunkowych przy pomocy metod inokulacyjnych oraz analiz DNA na porażenie powodowane przez patogeny Leptosphaeria sp. orazAlternatia sp.

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa kawowa

Kawa, herbata

Prowadzący:

Waldemar Marczewski

Sesja 1
Biotechnologia, bioinformatyka i innowacyjne techniki
w genetyce i hodowli roślin

11:20

Monika
Rakoczy-Trojanowska

Nieznane aspekty genetycznego podłoża biosyntezy benzoksazynoidów  - kluczowych metabolitów wtórnych żyta zwyczajnego (Secale cereale L.)

11:40

Anna Nadolska-Orczyk

Geny główne determinujące cechy plonotwórcze jęczmienia i pszenicy

12:00

Kamila Kozak-Stankiewicz

Proste, praktyczne i pomocne… czyli rutynowe prace biotechnologiczne stosowane w hodowli buraka cukrowego

12:20

Kinga Dziurka

Regulatory wzrostu w rozwoju haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.)

12:40

Dyskusja

 

13:00

Obiad

 


Prowadzący:

Ewa Zimnoch-Guzowska

Sesja 2
Osiągnięcia nauk podstawowych w hodowli
i nasiennictwie roślin uprawnych

14:30

Iwona Bartkowiak-Broda

Osiągnięcia genetyczno-hodowlane w rzepaku - perspektywy dalszego rozwoju

14:50

Jolanta
Floryszak-Wieczorek

Epigenetyczna kontrola nabytej odporności systemicznej ziemniaka (SAR) względem Phytophtora infestans

15:10

Katarzyna Gacek

Analiza asocjacji całego genomu (genome-wide association study, GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku (Brassica napus L.)

15:30

Katarzyna Szajko,

Identyfikacja białek w liściach roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) z genami Ny-1 i/lub Ry-fsto zakażonych wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y)

15:50

Laurencja Szała

Związki biologicznie aktywne w oleju nasion rzepaku (Brassica napus L.) i gorczycy białej (Sinapis alba L.)

16:10

Jarosław Plich

Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum - sprawcy raka ziemniaka

16:30

Dyskusja

 

 

 

 

17:00

Spotkanie grup problemowych

Jęczmień, owies, kukurydza, rośliny oleiste

18:30

Kolacja

Wieszanie plakatów do sesji plakatowej II (sesje 2 i 4)

design by VENTI