Strona główna > Program Wieloletni na lata 2008-2013 > 2011

2011


  • Rynek nasion 2011Raport rynkowy opracowany w ramach realizacji zadania 7.1, kierownik dr T.Oleksiak

  • „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe” (Uchwała nr 117/2008 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r.)

Wyniki badań uzyskane w 2011 roku w obszarze 6: „Monitorowanie zmian w zdolnościach chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych”; zadanie 6.1: „Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka”; podzadanie 2: „Monitoring szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka na potrzeby ochrony roślin”.

design by VENTI