przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Czwartek

2 luty 2017 r.

 

08:00-09:00

Śniadanie

wieszanie plakatów do sesji plakatowej II (sesje 2 i 4)

CZAS

AUTOR

REFERAT

Prowadzący:

Teresa Dorszewska

Sesja 2
Osiągnięcia nauk podstawowych w hodowli
i nasiennictwie roślin uprawnych

09:00

Stanisław Spasibionek

Postęp w badaniach nad uzyskaniem odmian rzepaku ozimego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych
w oleju

09:20

Magdalena
Arasimowicz-Jelonek

Rola tlenku azotu w odporności ziemniaka na Phythophtora infestans

09:40

Emilia Wilmowicz

Hormonalna i molekularna regulacja odcinania kwiatów
u łubinu żółtego

10:00

Regina Janas

Niechemiczne metody poprawy jakości i zdrowotności nasion roślin warzywnych

10:20

Dyskusja

 

10:40

Przerwa kawowa

Kawa, herbata
wieszanie plakatów do sesji plakatowej II (sesje 2 i 4)

Prowadzący:

Monika
Rakoczy-Trojanowska

Sesja 3
Odporność roślin uprawnych na stresy
biotyczne i abiotyczne

11:00

Paweł Czembor

Puccinia striiformisf. sp.tritici sprawca rdzy żółtej
– wyzwanie dla hodowli odpornościowej       

11:20

Teresa Doroszewska

Odporność tytoniu na wirusa Y ziemniaka (PVY)
w warunkach zróżnicowanej presji patogena

11:40

Adam Sitarski

Sztuczna inokulacja jako skuteczna metoda oceny odporności buraka cukrowego na chwościk buraka (Cercospora beticola SACC.)

12:00

Zofia Murawska

Badanie profili białkowych w bulwach ziemniaka po porażeniu bakteriami Dickeya solani

12:20

Tadeusz Śmiałowski

Przezimowanie odmian zbóż w warunkach pogodowych Polski – dobór odmian

12:40

Dyskusja

 

13:00

Jerzy Grzesiek

Prezentacja Syngenta

13:15

 

Prezentacja HR Smolice Sp. z o.o.

13:25

Stanisław Kasperczyk

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

13:45

Obiad

 

15:00

Sesja plakatowa II

Plakaty sesji tematycznych: 2 i 4

16:30

Podsumowanie sesji plakatowej II

Waldemar Karcz, Grzegorz Żurek, Mieczysław Grzesik, Edward Żurawicz, Andrzej Bichoński

19:00

Uroczysta kolacja - gala

 

design by VENTI