przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Program sesji referatowych

Poniedziałek

30 styczeń 2017 r.

Przyjazd uczestników, rejestracja, wieszanie plakatów

18:00-21:00

Kolacja

wieszanie plakatów do sesji plakatowej I (sesje 1, 3 i 5)

Wtorek

31 styczeń 2017 r.

 

08:00-09:00

Śniadanie

CZAS

AUTOR

REFERAT

09:00

Otwarcie

Dyrektor Instytutu,  Przedstawiciel MRiRW, Dyrektor  OKW "HYRNY"  

Prowadzący:

Iwona Bartkowiak-Broda

Sesja Plenarna

09:30

Edward Arseniuk

Wzmocnić pozycję hodowli i nauki na rzecz hodowli w polskim sektorze rolno-spożywczym

09:50

Bogusław Rzeźnicki

Założenia strategii hodowli roślin uprawnych w Polsce

10:20

Edward Gacek

Potencjał hodowlany i osiągnięcia krajowej hodowli roślin

10:50

Ewa Zimnoch-Guzowska

Wdrożenie postępu hodowlanego ziemniaka wyniknie z rozwiązania problemów nasiennictwa

11:20

Dyskusja

 

11:30

Przerwa kawowa

Kawa, herbata
wieszanie plakatów do sesji plakatowej I (sesje 1, 3 i 5)

Prowadzący:

Edward Arseniuk

Sesja Plenarna cz. II

12:00

Tadeusz Oleksiak

Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie

12:20

Danuta Boros

Ulepszanie ziarna pod względem właściwości prozdrowotnych – ciekawostka naukowa czy przyszłość hodowli zbóż

12:40

Michał Jerzak,
Wojciech Mikulski

Znaczenie dopłat do produkcji roślin strączkowych w odbudowie rynku rodzimych surowców białkowych pochodzenia roślinnego w Polsce

13:00

Sławomir Sowa

Być albo nie być GMO - prawne aspekty klasyfikacji produktów nowych technik hodowlanych

13:20

Bogusław Łapiński

Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów

13:40

Wojciech Nowacki

Konkurencyjność polskich i zagranicznych odmian w produkcji towarowej ziemniaka w Polsce

14:00

Dyskusja

 

14:15

Obiad

 

15:30

Sesja plakatowa I

Plakaty sesji tematycznych: 1, 3 i 5

16:30

Podsumowanie sesji plakatowej I

Adela Adamus, Dariusz Grzebelus, Halina Wiśniewska, Andrzej Doroszewski, Przemysław Matysik, Dariusz Mańkowski

17:30

Spotkanie grup problemowych

pszenica, pszenżyto, żyto, ziemniak

19:00

Kolacja

Wieszanie plakatów do sesji plakatowej II (sesje 2 i 4)

design by VENTI