przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Piątek

3 luty 2017 r.

 

08:00-09:00

Śniadanie

 

CZAS

AUTOR

REFERAT

Prowadzący:

Grzegorz Żurek

Sesja 4
Hodowla i nasiennictwo dla rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz potrzeb integrowanej produkcji i ochrony roślin

09:00

Edward Gacek

Modyfikacje prac hodowlanych i doświadczalnictwa odmianowego, dla potrzeb zrównoważnonych, niskonakładowych i ekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie

09:20

Anna Fraś

Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako nowy produkt
o podwyższonej wartości prozdrowotnej

09:35

Agnieszka Faligowska

Skutki zróżnicowanej intensywności uprawy w produkcji nasiennej łubinu wąskolistnego

09:50

Alicja Sułek

Wpływ warunków termiczno-świetlnych na czas trwania faz rozwojowych pszenicy jarej

10:05

Hanna Olszak-Przybyś

Struktura genetyczna kolekcji odmian chmielu: polskie odmiany na tle zagranicznych

10:20

Kinga Gołębiewska

Śruta rzepakowa podstawowe, krajowe źródło białka paszowego – możliwe kierunki badań nad poprawą jej jakości

10:35

Stefan Martyniuk

Czy odmiany pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym różnią się pod względem liczebności mikroorganizmów i aktywności enzymów biorących udział w przemianach fosforu w ryzosferze?

10:50

Danuta Leszczyńska

Rola owsa i jęczmienia w badaniach ekologicznych

11:05

Dyskusja

 

11:20

Przerwa kawowa

Kawa, herbata


Prowadzący:

Franciszek Klim

Sesja 5
Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania krajowej hodowli i nasiennictwa. Rynek nasienny

11:50

Grażyna Podolska

Plon i jakość ziarna pszenicy zwyczajnej i orkisz
w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów

12:05

Andrzej Najewski

Możliwości wykorzystania mieszanek zbożowych
i zbożowych z bobowatymi grubonasiennymi

12:20

Bogna Zawieja

Ocena zróżnicowania gatunków kolekcyjnych lędźwianu (Lathyrus L.) pod względem cech mierzalnych

12:35

Dyskusja

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

12:50

Edward Arseniuk

Podsumowują przewodniczący sesji referatowych
i plakatowych

13:10

Obiad

 

design by VENTI