przejdź do www.ihar.pl >

The 44th International Biometrical Colloquium

POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMETRYCZNE

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
— PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY


KOMITET FIZJOLOGII, GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN PAN

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

POLSKA AKADEMIA NAUK

oraz

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 

zapraszają do udziału w konferencji

 

44 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

oraz

IV Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii

Kraków, 7–10 września 2014

 

Konferencja pod honorowym patronatem Dyrektora
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
— Państwowego Instytutu Badawczego

design by VENTI