Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Identyfikacja loci cech ilościowych warunkujących ciemną plamistość pouderzeniową bulw w ziemniaku diploidalnym.

Identyfikacja loci cech ilościowych warunkujących ciemną plamistość pouderzeniową bulw w ziemniaku diploidalnym.

Tytuł projektu: Identyfikacja loci cech ilościowych warunkujących ciemną plamistość pouderzeniową bulw w ziemniaku diploidalnym.
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Hara-Skrzypiec
Numer umowy: UMO-2012/05/N/NZ9/01295 w ramach konkursu "PRELUDIUM"
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2013-04-11
termin zakończenia: 2016-04-10

W roku 2015 przeprowadzono ocenę fenotypową ciemnej plamistości pouderzeniowej osobników populacji mapującej, jej form rodzicielskich i wzorców w dwóch powtórzeniach z rozmnożenia z roku 2014. Kontynuowano genotypowanie populacji mapującej serią markerów opartych o sekwencję genów kandydujących.

design by VENTI