Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Ocena bioróżnorodności genomu cytoplazmatycznego i jądrowego wybranych gatunków Solanum na tle puli genetycznej ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L., ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców somatycznych S. x michoacanum (+) S. tuberosum.

Ocena bioróżnorodności genomu cytoplazmatycznego i jądrowego wybranych gatunków Solanum na tle puli genetycznej ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L., ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców somatycznych S. x michoacanum (+) S. tuberosum.

Tytuł projektu: Ocena bioróżnorodności genomu cytoplazmatycznego i jądrowego wybranych gatunków Solanum na tle puli genetycznej ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L., ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców somatycznych S. x michoacanum (+) S. tuberosum.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Magdalena Zimnoch-Guzowska
Numer umowy: UMO-2012/07/B/NZ9/01901 w ramach konkursu "OPUS 4"
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2013-07-11
termin zakończenia: 2016-07-10

Projekt obejmuje trzy obszary badań:

  1. Identyfikację typów genomów chloroplastowego (cpDNA) oraz mitochondrialnego (mtDNA) wybranych dzikich gatunków Solanum z banku genów Instytutu Przemysłu Roślinnego im. Wawiłowa (VIR) oraz mieszańców międzygatunkowych Solanum powstałych w wyniku hybrydyzacji seksualnej:

W roku 2015 zakończono analizę typów cytoplazmatycznego DNA wybranych dzikich gatunków z kolekcji im. Wawiłowa (VIR) oraz mieszańców międzygatunkowych z kolekcji IHAR-PIB, Młochów markerami PCR, specyficznymi dla organellowego DNA. Materiał rozmnożono, zebrano i zabezpieczono w bulwach. Podsumowano uzyskane wyniki.

  1. Charakterystykę genomów chloroplastowego, mitochondrialnego oraz jądrowego mieszańców somatycznych mch(+)tbr oraz tetraploidalnych autofuzantów S. × michoacanum:

W roku 2015 zakończono analizę struktury genomu jądrowego wybranych 97 somatycznych mieszańców S. × michoacanum (+) S. tuberosum oraz 11 autofuzantów 4x S. x michoacanumi ich form rodzicielskich w oparciu o dostępne mapy genetyczne DArT i mapę fizyczną ziemniaka. Określono typgenomu cytoplazmatycznego badanych somatycznych mieszańców i autofuzantów na podstawie markerów specyficznych dla organellowego DNA. Otrzymane wyniki podsumowano i przygotowano publikację.

  1. Ocenę możliwości wykorzystania fuzji protoplastów gatunków Solanum o Endosperm Balance Number =1 (1EBN) z S. tuberosum o 2EBN i 4EBN jako drogi introgresji genomów gatunków dzikich do genomu ziemniaka uprawnego na przykładzie oceny krzyżowalności mieszańców somatycznych mch(+)tbr oraz autofuzantów 4x S. × michoacanum z ziemniakiem uprawnym:

Wysiano nasiona uzyskane w roku 2014. Oceniono morfologicznie i cytologicznie uzyskane siewki oraz oceniono ich odporność na P. infestans. Podsumowano uzyskane wyniki.

design by VENTI