Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.

Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.

Tytuł projektu: Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska
Numer umowy: UMO-2013/11/B/NZ9/01959 w ramach konkursu "OPUS 6"
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2014-07-28
termin zakończenia: 2017-07-27

W ramach projektu w roku 2015:

  • Wykonano drugą ocenę odporności 180 diploidalnych klonów ziemniaka z populacji mapującej na siedem agresywnych patotypów Synchytrium endobioticum. Spośród 180 ocenianych klonów 99 było podatnych na wszystkie testowane patotypy. Spośród pozostałych 81 klonów, 80 było odpornych na wszystkie testowane patotypy, a jeden był odporny na sześć z siedmiu agresywnych patotypów raka ziemniaka
  • Wyizolowano DNA z liści roślin populacji mapującej. DNA zostało wysłane do Diversity Array Technology, Pty Ltd, w Australii do genotypowania metodą DArTseq.
  • Prowadzono polowe rozmnożenia klonów ziemniaka z populacji mapującej w celu zabezpieczenia materiału bulwowego do testów odporności i dalszych rozmnożeń. Po zakończeniu wegetacji zebrano i zabezpieczono materiał bulwowy ze wszystkich prowadzonych klonów. Po zbiorze określono wielkość plonu, morfologię bulw oraz procentową zawartość skrobi w bulwach.
  • W warunkach polowych prowadzono rośliny z dwóch tetraploidalnych populacji pochodzących z krzyżowań klonu 11-10-48 (formy odpornej na wszystkie testowane patotypy raka ziemniaka) z odmianami Deodara i Tomensa (odmiany raokpodatne). Bulwy zostały zebrane i zabezpieczone do testów odporności i dalszych rozmnożeń.
design by VENTI