Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).

Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).

Tytuł projektu: Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ9/02376 w ramach konkursu "OPUS 7"
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2015-01-27
termin zakończenia: 2018-01-26

Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza biologicznej funkcji wybranych genów TaCKX u alloheksaploidalnej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) za pomocą nowoczesnej technologii opartej na interferencji RNA (RNAi). Będzie on realizowany poprzez: 1) charakterystykę tkankowo i rozwojowo-specyficzną ekspresji genów TaCKX o przynajmniej częściowo poznanych sekwencjach w bazach danych, 2) uzyskanie linii dwóch odmian pszenicy o wyciszonej we właściwych organach ekspresji wybranych genów TaCKX, i w oparciu o te linie 3) analizę funkcji biologicznej wybranych genów TaCKX na poziomie molekularnym, fizjologicznym oraz fenotypowym

W 2015 roku realizowano dwa pierwsze zadania. W pierwszym zebrano informacje z baz danych oraz literatury na temat występujących genów z rodziny TaCKX o przynajmniej częściowo poznanych sekwencjach oraz przeprowadzono charakterystykę czasowo- i tkankowo-specyficzną ekspresji tych genów u 3 odmian heksaploidalnej pszenicy. W drugim zadaniu wybrano interesujące geny TaCKX do wyciszania, zaprojektowano do nich startery do amplifikacji odpowiednich fragmentów do klonowania oraz rozpoczęto konstrukcję kaset wyciszających i klonowanie wektorów do transformacji genetycznej pszenicy.

design by VENTI