Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) > Identyfikacja białek związanych z reakcją nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) infekowanych wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y).

Identyfikacja białek związanych z reakcją nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) infekowanych wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y).

Tytuł projektu: Identyfikacja białek związanych z reakcją nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) infekowanych wirusem Y ziemniaka (Potato virus Y).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Waldemar Mikołaj Marczewski
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ9/02468 w ramach konkursu "OPUS 7"
Termin rozpoczęcia / termin zańczenia: termin rozpoczęcia: 2015-02-02
termin zakończenia: 2018-02-01

Celem projektu jest zidentyfikowanie białek związanych z występowaniem reakcji nadwrażliwości w liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) zakażonych wirusem Y ziemniaka (potato virus Y, PVY), a także zdobycie wiedzy o podłożu proteomicznym reakcji obronnej typu HR i ER (extreme resistance)w ziemniaku po inokulacji PVY. Badania będą obejmować cztery formy ziemniaka tetraploidalnego: rośliny z pojedynczą dawką allelu odporności Ny-1 (simpleks), który warunkuje reakcję HR;formę zpodwójną (dupleks) dawką allelu Ny-1; formę,która posiadagen krańcowej odporności Ry-fsto (ER) na PVY;a także formę posiadającą oba geny Ny-1 iRy-fsto. W roślinach „Ny-1 simpleks” po zakażeniu PVY występują większe nekrozy niż w roślinach „Ny-1 dupleks”, co może świadczyć o skuteczniejszej lokalizacji wirusa w miejscu infekcji w roślinach z podwójną dawką allelu Ny-1. Z kolei gen Ry-fstooddziałuje epistatycznie na działanie genu Ny-1, czego efektem jest brak widocznych objawów reakcji nadwrażliwości. Porównanie profili białek indukowanych po zakażaniu PVY w roślinach Ny-1 simpleks, Ny-1 dupleks i Ny-1/ Ry-fsto  będzie źródłem informacji o białkach, które mogą odgrywać szczególną rolę w reakcji HR. Natomiast badania porównawcze białek indukowanych w formach simpleks względem alleli Ny-1 i Ry-fsto  przyczynią się do poszerzenia wiedzy o specyfice reakcji roślin związanej z odpornością ER i HR ziemniaka na infekcję PVY. Uzyskane wyniki będą przydatne do poszerzenia wiedzy o reakcji nadwrażliwości nie tylko w ziemniaku infekowanym PVY, ale także o interakcji roślina – patogen w innych patosystemach.

W 2015 roku uzyskano materiał badawczy (odmiana Rywal i klony PB07-037, PB08-137 oraz PW363), wyizolowano białka, zakupiono wymagany sprzęt do elektroforezy dwukierunkowej, wykonano pierwsze rozdziały elektroforetyczne.

design by VENTI