Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Administrator Systemu Sieci Komputerowej

Administrator Systemu Sieci Komputerowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Administrator Systemu Sieci Komputerowej

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu Sieci Komputerowej
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 11 grudnia 2017 r.
Termin składania ofert 12 stycznia 2018 r.
Kontakt Sekretariat Dyrektora, tel. (22) 725 45 36; 733 45 02; e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub pokrewne;
 2. Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi;
 3. Wiedza i doświadczenie w pracy informatyka;
 4. Umiejętności organizacyjne, praca w zespole;
 5. Silna motywacja do pracy z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz sprawnego i bezawaryjnego zarządzania siecią teleinformatyczną;
 6. Umiejętność rozwiązywania problemów teleinformatycznych;

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie systemami informatycznymi IHAR-PIB jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów informacyjnych oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego .
 • Administrowanie serwerami IHAR-PIB, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji.
 • Administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu IHAR-PIB.
 • Administracja systemem antywirusowym jednostki.
 • Wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 • Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych IHAR-PIB.
 • Nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu IHAR-PIB.
 • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w IHAR-PIB.
 • Zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci.
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej.
 • Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń.
 • Tworzenie i aktualizacja planu działań odtworzeniowych (Disaster Recovery).
 • Planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych.
 • Koordynacja działań w zakresie informatyzacji IHAR-PIB.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych.
 • Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w IHAR-PIB i rozliczanie ich realizacji.
 • Wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym.
 • Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania.
 • Analiza problemów związanych z legalnością stosowanego w IHAR-PIB oprogramowania komputerowego.
 • Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego IHAR-PIB i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.
 • Instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych.
 • Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 • Monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania.
 • Zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu.
 • Kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych.
 • Administrowanie siecią teleinformatyczną IHAR-PIB oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Zorganizowany przez Pracodawcę bezpłatny dla pracownika dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z dwóch kierunków: z Grodziska Mazowieckiego przez Błonie oraz z Warszawy.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia oraz certyfikaty ukończonych kursów.
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB).

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres: sekretariat@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”

design by VENTI