Strona główna > Projekty międzynarodowe > AGRI GEN RES (AVEQ)

AGRI GEN RES (AVEQ)

 Nazwa programu: Wspólnotowy Program zachowania, opisywania, zbierania i wykorzystywania zasobów genetycznych w rolnictwie (Rozporządzenie Rady (WE) No 870/2004). 

Kontrakt nr: AGRI –2006 -0397 

Tytuł projektu w j. angielskim: Avena genetic resources for quality in human consumption 

Tytuł projektu w j. polskim: Zasoby genowe Avena dla jakości w żywieniu człowieka 

Akronim: AGRI GEN RES (AVEQ) 

Okres realizacji: 01.03 2007 – 28. 02. 2011 

Koordynator główny: Christoph Geimeier, Thomas Kuhne,

Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants (BAZ); Neuer Weg 22/23 06484 Quedlinburg, Niemcy

Współpracujący partner polski: IHAR Radzików

dr hab. Zofia Bulińska-Radomska, prof. nadzw. IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roslinnych Zasobów Genowych
dr hab. Danuta Boros, prof. nadzw. IHAR-PIB - Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Głowne cele projektu:

Celem projektu jest ocena zasobów genowych owsa pochodzenia europejskiego pod względem cech warunkujących wysoką wartość żywieniową. Kolekcje robocze obejmowały formy dzikie, populacje wyselekcjonowane we wcześniejszym projekcie oraz aktualne odmiany owsa. Rozmnożone kolekcje robocze były podstawą doświadczeń polowych przeprowadzonych w Szwecji, Estonii, Polsce, Francji, Włoszech, Rumunii i Bułgarii, wybranych jako lokalizacji odpowiednich do produkcji wysokiej jakości owsa. Ziarno uzyskane z doświadczeń polowych charakteryzowano pod względem podstawowych parametrów jakościowych (masa tysiąca ziaren, masa hektolitra, zawartość okrywy oraz charakterystyka chemiczna z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni). Wstępnie wyselekcjonowane populacje o podwyższonej jakości były następnie szczegółowo charakteryzowane po względem:

  • zawartości białka, tłuszczu, substancji mineralnych, składników włókna pokarmowego (szczególnie β-glukanu), antyoksydantów praz substancji fenolowych;
  • odporności na infekcje Fusarium oraz zanieczyszczenia mikotoksynami; tolerancji na chłód.

Wszystkie wyniki analiz są dokumentowane oraz powszechnie dostępne poprzez stronę internetową projektu. 

Link:

z.bulinska@ihar.edu.pl

d.boros@ihar.edu.pl

 

 


 

design by VENTI