Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

27.10.2017

Łączne Sprawozdanie Finansowe Instytutu - II ogłoszenie

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PIB
z siedzibą w Radzikowie
05-870 Błonie

Zaprasza do składania ofert:
Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2017 i 2018

Na które składają się Sprawozdania finansowe:

  1. Jednostkowe sprawozdanie dinansowe Instytutu - Centrali i Jednostek Naukowych,
  2. Jednostkowe sprawozdania finansowe 6 Zakładów Doświadczalnych IHAR.

Ofertę należy złożyć w Kopertach z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ AUDYT IHAR-PIB 2017" w sekretariacie Instytutu niepóźniej niż do dnia 13 listopada 2017 r.

Wyboru Oferty dokonuje Organ założycielski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

powrót
design by VENTI