Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

06.06.2018

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Maciejewskiej

19 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Maciejewskiej

z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia

Tytuł rozprawy:

"Analiza zmienności wybranych izolatów z populacji bakterii Clavibacter michoganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis i in."

powrót
design by VENTI