Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

19.11.2018

Dzień Młodego Naukowca 2018

W dniu 8 listopada 2018 roku w IHAR-PIB w Radzikowie odbył się Dzień Młodego Naukowca 2018. W konferencji uczestniczyło 140 młodych pracowników z naszego Instytutu, Zakładów Doświadczalnych IHAR-PIB oraz polskich Firm Hodowlanych.

Spotkanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Błonie. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Błoniu honorowymi gośćmi konferencji byli Zastępca Burmistrza Błonia Pan Marek Książek oraz Dyrektor Departamentu Rolnego, Pan Alfred Sobczak.

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich zespołów, Jednostek oraz przedstawienie zakresu prowadzonych prac i możliwości współpracy.

Część konferencyjna rozpoczęła się wykładem zaproszonego gościa, Pani dr hab. inż. Urszuli Zajączkowskiej z Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, pt.: „Czasoprzestrzenie roślin”.

W dalszej części spotkania zaprezentowano 10 wykładów uczestników konfrencji:

  1. Wybrane metody hodowlane wykorzystywane przez DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. oraz oczekiwania spółki wobec polskich naukowców (Jarosław Haremza, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o.)
  2. Zastosowanie markerów do selekcji klonów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) z genami odporności na patogeny (Emil Stefańczyk, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, IHAR-PIB O/Młochów)
  3. Działalność z zakresu badań B+R wspierających hodowlę odmian roślin rolniczych (Przemysław Matysik, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o.)
  4. Poprawa odporności pszenżyta ozimego na septoriozę liści przy zastosowaniu metod biotechnologicznych (Lidia Kowalska, Zakład Fitopatologii, IHAR-PIB Radzików)
  5. Zakres prac realizowanych w programach hodowlanych poszczególnych gatunków Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o. oraz możliwości współpracy z jednostkami badawczymi (Michał Rokicki, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o.)
  6. Badania nad bezpieczeństwem GMO (Ewelina Żmijewska, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, IHAR-PIB Radzików)
  7. Porównanie żywotności znamion słupków oraz potencjału plonotwórczego różnych typów form matecznych odmian mieszańcowych kukurydzy (Dariusz Rejek, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o.)
  8. Rozszerzanie puli genowejBrassica napus L. poprzez resyntezę rzepaku ozimego (Katarzyna Sosnowska, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych, IHAR-PIB O/Poznań)
  9. Postęp biologiczny wspomagany metodami molekularnymi (Aleksandra Bech, Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o. o.)
  10. Wieloletnie trawy z rodzaju Miscanthus – przykłady prac własnych (Sandra Cichorz, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych, IHAR-PIB O/Bydgoszcz)

Po zakończeniu i podsumowaniu części konferencyjnej odbyła się sesja plakatowa oraz otwarte forum dyskusyjne, podczas którego młodzi naukowcy mieli możliwość dalszego poznania się, a także wymiany doświadczeń i możliwości współpracy.

Autorem zdjęć jest: Przemysław Werecki

Konferencja współfinansowana przez:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Burmistrz Gminy Błonie, A.G.A. Analytical Sp. z o.o.  Sp. K., Basf Polska Sp. z o.o., Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Donserv®, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Kötterman Sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., IHAR-PIB.

powrót
design by VENTI