Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

02.07.2019

Informacja dot. spotkania zespołu ds. BIOGOSPODARKI

Program spotkania

 • 11:00– 11:15
  Otwarcie spotkania - Pan Adam Stępień –przewodniczący Zespołu
 • 11:15– 11:30 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie w zakresie biogospodarki
  (przedstawiciel IBPRS do potwierdzenia)
 • 11:30– 11:50 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Instytut Zootechniki w Balicach w zakresie biogospodarki
  dr. Wojciech Krawczyk Zakład Systemów i Środowiska Produkcji IZ
 • 11:50 – 12:10 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski- Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (CBEO)
  Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski (do potwierdzenia)
 • 12:10– 12:30 Agrobank Platforma bioinformatyczna i strategia zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych – dla świadczenia usług doradztwa rolniczego.
  Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
  Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej IHAR
 • 12:30 – 12:45 Reasumpcja dotychczasowych ustaleń i propozycja organizacji dalszych szczegółowych prac Zespołu – Adam Stępień
 • 12:45 – 14:00 Dyskusja

Prezentacje i dyskusja były bardzo merytoryczne.
Spotkanie było prowadzone bardzo sprawnie i osiągnięto porozumienie co do 3 głównych zagadnień do dalszych prac Zespołu:

 • Efektywność rolnictwa
 • Innowacyjne produkty
 • Energia odnawialna

Następne spotkanie Zespołu odbędzie się we wrześniu br.

powrót
design by VENTI