Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

06.08.2020

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Strzelcach

W dniu 04.08.2020 odbyło się w Strzelcach spotkanie z Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu, udział wzięli Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Hubert Jakubowski – Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Pan Tomasza Sińczak – doradca Ministra, prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Pan Leszek Chmielnicki – prezes Polskiej Izby Nasiennej, Pan Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, dr Karol Marciniak – prezes Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. - Grupa IHAR, Pan Mariusz Giermaziak – wiceprezes Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. - Grupa IHAR, dr Piotr Kamiński – prezes Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o. o. - Grupa IHAR oraz pracownicy Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o. o. - Grupa IHAR Pan Wojciech Błaszczak – Prezes Zarządu, dr Zygmunt Nita – Główny specjalista - koordynator hodowli roślin w Spółce, dr Przemysław Matysik – Dyrektor Pionu Hodowli Roślin oraz Pan Marek Luty – Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu.

W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek hodowlanych Grupy IHAR oraz kwestie mające kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i branży hodowlano-nasiennej. Minister Ardanowski podkreślił, że polska hodowla roślin, jest gwarantem wysokiej jakości produkcji roślinnej oraz samowystarczalności w dostępie do wartościowego materiału siewnego, co w konsekwencji przekłada się na zachowanie konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zaznaczył również, że w kontekście strategii „Europejski Zielony Ład” przed hodowlą roślin stoi wiele nowych wyzwań, w tym hodowla nowych odporniejszych  na patogeny odmian, które przystosowane będą do zmniejszonego nawożenia oraz niższych dawek środków ochrony roślin, ale także będą tolerancyjne na stresy klimatyczne, takie jak np. susza. Ponadto planowany rozwój rolnictwa ekologicznego wymusza dostarczenie odmian spełniających wymogi tego typu produkcji rolnej.


powrót
design by VENTI