Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

26.11.2020

Z żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2020 r. zmarła w wieku 81 lat Halina OGRODNIK-CIEŚLAK

Halina OGRODNIK-CIEŚLAK

magister inżynier rolnictwa

ŚP. Halina Ogrodnik-Cieślak urodziła się w pow. Łukowskim, absolwentka Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Sobieszynie, po ukończeniu którego w 1956 roku z nakazu pracy została skierowana na staż do Stacji Hodowlano-Badawczej IHAR w Radzikowie. Jej życie rodzinne i zawodowe toczyło się w Radzikowie. W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie pracowała od sierpnia 1957 roku do czasu przejścia na emeryturę w lipcu 2001 roku, ponad 44 lata.  Miejscem pracy były zakłady naukowe: ówczesny Zakład Centralnej Kolekcji Roślin (1957-1985), obecnie Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Prowadziła doświadczenia kolekcji roślin pracując na etatach technika, starszego technika, inżyniera, starszego inżyniera. Następnie po ukończeniu w trybie zaocznym studiów na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rolnictwa, samodzielnie prowadziła temat badawczy pt. „Badanie zgromadzonych w kolekcji odmian i form jęczmienia ozimego”. Wyniki badań były publikowane w czasopiśmie Instytutu „Biuletyn IHAR”. Kolejnym miejscem pracy był Zakład Metodyki Kontroli Produkcji Materiału Siewnego (1985-1992) i Zakład Promocji Postępu Biologicznego (1992-2001), gdzie jako starszy specjalista odpowiedzialna była m.in. za prowadzenie dokumentacji rejestru wyhodowanych w Instytucie odmian roślin rolniczych, współpracę w zakresie nasiennictwa z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz wymianę nasion z Centralą Handlu Zagranicznego Rolimpex i innymi instytucjami.  

ŚP. Halina Ogrodnik-Cieślak była odpowiedzialnym pracownikiem, miłą Koleżanką z życzliwością udzielającą porad w zakresie zdrowia, odżywiania oraz uprawy działki.   

Synowi i Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają 

                                                Dyrektor i Pracownicy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Msza św. pogrzebowa odbyła się 19 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Łaźniewie, po której pochowano Ciało Zmarłej w grobie rodzinnym na cmentarzu miejscowym.

powrót
design by VENTI