Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

18.12.2020

Z żalem zawiadamiamy, że 14 grudnia 2020 roku zmarł w wieku 79 lat Jan Ciepły

Jan CIEPŁY

doktor nauk rolniczych

ŚP. Jan Ciepły urodził się w Katowicach. W 1964 roku ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra biologii. W tym też roku podjął pracę zawodową odbywając obowiązkowy staż pracy w Stacji Hodowlano-Badawczej w Starym Oleśnie będącej wówczas w strukturze IHAR. W latach 1964-1969 w systemie zaocznym ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł inżyniera rolnika. W Zakładzie Doświadczalnym Ziemniaka w Starym Oleśnie będącym w strukturze Instytutu Ziemniaka pracował do października 1970 roku. W latach 1970-1973 odbył studia doktoranckie, uzyskując stopień doktora nauk rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Produktywność fotosyntezy kilku odmian jęczmienia jarego i ziemniaków jako wskaźnik ich plenności”. Po ukończeniu studiów doktoranckich do 1975 roku pracował jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Laboratorium „Fitotron” na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. 

ŚP. Jan Ciepły w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie pracował ponad  28 lat, od kwietnia 1975 roku do chwili przejścia na emeryturę w 2003 roku. W Instytucie, pracując na stanowisku adiunkta, kierował Zakładem Biofizyki i Fizjologii Roślin (1975-1985) oraz Zakładem Fitotron (1986-1992), którego był współzałożycielem i głównym organizatorem. Po reorganizacji Instytutu w 1992 roku był kierownikiem Pracowni Fizjologii i Produktywności (1992-1999), a następnie Pracowni Stresów Środowiskowych (1999-2002) w Zakładzie Biochemii i Fizjologii Roślin.          

ŚP. Jan Ciepły był oddany pracy zawodowej. Zajmował się fizjologią plonowania, a głównie problemami pobierania, akumulacji i rozdziału składników mineralnych u roślin uprawnych.
Był człowiekiem otwartym na ludzi, bardzo życzliwym, pogodnym, chętnie pomagał innym i udzielał się społecznie dla dobra pracowników Instytutu oraz mieszkańców Radzikowa.

Takim pozostanie w naszej pamięci.  Żegnamy Go z wielkim żalem.

Żonie, Dzieciom i Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają

Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Przyjaciele,  Koleżanki i  Koledzy

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Łaźniewie, zgodnie z informacją na nekrologu Rodzinnym.
Kolega Jan Ciepły zostanie pochowany na cmentarzu miejscowym w Łaźniewie.

powrót
design by VENTI