Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

30.12.2020

Z żalem zawiadamiamy, że 21 grudnia 2020 r. zmarła w Poznaniu w wieku 98 lat Jadwiga Stuczyńska

Jadwiga STUCZYŃSKA
Doktor nauk rolniczych
Hodowca nowych odmian traw pastewnych
Emerytowany pracownik IHAR Oddział Poznańsko-Gorzowski
 
Śp. Jadwiga Stuczyńska urodziła się w Krakowie. Po ukończeniu małej matury (1938) w Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, rozpoczęła naukę w liceum humanistycznym. Dalsze kształcenie zostało przerwane 1 września 1939 roku wybuchem II wojny światowej. W okresie trwania wojny pracowała i ukończyła liczne kursy m.in. „praktyczny kurs biurowy”, „kurs handlowy”, które pozwoliły na wykonywanie pracy jako urzędnika w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu oraz Zarządzie Miejskim w Krakowie (1941-1948). W lipcu 1945 roku uczęszczając na kursy maturalne uzyskała świadectwo dojrzałości.
W październiku 1946 roku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zaliczyła trzy lata. Dalszą naukę kontynuowała na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego i w 1951 roku uzyskała dyplom inżyniera rolnictwa z tytułem magistra nauk agrotechnicznych. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie chemii rolnej uzyskała w 1965 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Efekt działania potasu, magnezu i wapnia na Lupinus elegans w porównaniu z Lupinus luteus”.
Pracę naukową rozpoczęła w 1954 roku, jako asystent, następnie adiunkt w Zakładzie Traw w Gorzowie Wielkopolskim będącym wówczas w strukturze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach reorganizacji instytutów rolniczych (1972) Oddział IUNG w Gorzowie Wlkp. włączono do struktury Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin jako Oddział Poznańsko-Gorzowski. Śp. Jadwiga Stuczyńska nadal pracowała w Zakładzie Traw w Gorzowie Wlkp. na stanowisku docenta, w latach 1973-1992 kierowała Zakładem Traw. Po przejściu na emeryturę z końcem 1992 roku i przeniesieniu zakładów naukowych z Gorzowa Wlkp. do Oddziału IHAR w Poznaniu śp. Jadwiga Stuczyńska nadal pracowała do grudnia 1999 roku w Zakładzie Roślin Oleistych.
Śp. Jadwiga Stuczyńska na emeryturę przeszła po 44 latach pracy, z których 37 lat poświęciła pracom w zespole nad hodowlą nowych odmian traw, głównie życicami – wielokwiatową westerwoldzką (3 odmiany) i mieszańcową (3 odmiany), kupkówką Aschersona (1 odmiana) oraz nostrzykiem białym (1 odmiana). Opublikowała ponad 70 oryginalnych prac naukowych. Współpracowała czynnie z praktyką rolniczą w celu upowszechniania wyników badań własnych i innych autorów. Kierowany przez Nią zespół uzyskał nagrodę resortową Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1974) za opracowanie i wdrożenie nowej technologii uprawy traw jako wsiewek poplonowych.
Śp. Jadwiga Stuczyńska, jako specjalista, była członkiem Sekcji Roślin Motylkowatych i Traw (1974-1984) Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych; Rzeczoznawcą (1977-1988) w komisjach kontroli hodowli odmian traw i koniczyn przed ich wpisaniem do Rejestru Odmian; Członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego (1964-1999); Członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego (1977-1991) pełniąc także przez wiele lat funkcję przewodniczącego Sekcji Rolniczej. Odznaczona została wieloma odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za szczególne zasługi w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Śp. Jadwiga Stuczyńska była oddana pracy zawodowej, otwarta na ludzi, bardzo życzliwa, pogodna, chętnie pomagała innym ale i wymagająca zaangażowania i dobrej pracy od innych. Taką pozostanie w naszej pamięci.
Żegnając śp. Jadwigę Stuczyńską – Dzieciom, Rodzinie szczere wyrazy współczucia, składają
Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
Pracownicy Oddziału Instytutu w Poznaniu
Pogrzeb odbędzie się 30 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 w Poznaniu, na cmentarzu Miłostowo od ulicy Gnieźnieńskiej.
powrót
design by VENTI