Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

22.01.2021

Z żalem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2021 r. zmarł nagle w Radzikowie w wieku 82 lat Marian Górski

Marian GÓRSKI
Doktor nauk rolniczych
Emerytowany pracownik IHAR w Radzikowie

Śp. Marian Górski na emeryturę przeszedł w 2004 roku, po ponad 45 latach pracy, z których ponad 31 lat poświęcił pracy zawodowej w Radzikowie, gdzie założył rodzinę i wychował troje dzieci. W pracy zawodowej realizował tematykę związaną z gromadzeniem, opracowywaniem i przechowywaniem materiałów roślin użytkowych dla potrzeb hodowli twórczej i badań genetycznych. W zakresie tej tematyki do Jego obowiązków należało m.in. organizowanie oraz udział w ekspedycjach naukowych w celu zbierania form lokalnych i odmian roślin uprawnych; sprowadzanie próbek nasion z innych banków genów, ogrodów botanicznych oraz hodowców i firm hodowlanych w kraju i za granicą zgodnie z zamówieniami wykonawców tematów badawczych i hodowców; realizowanie zadań w zakresie długoterminowego przechowywania nasion roślin uprawnych i dzikich form pokrewnych, w tym: ocena polowa i laboratoryjna odmian Vicia faba L. oraz opracowywanie syntez i publikacji z uzyskanych wyników. Udzielał się w pracach społecznych w różnych organizacjach m. in. był Prezesem Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Błoniu. Odznaczony Złotą Odznaką za zasługi dla województwa warszawskiego.
Śp. Marian Górski był otwarty, ciekawy ludzi i ich problemów, życzliwy, pogodny. W środowisku Radzikowa, Błonia, a także Instytutu wraz z jego Oddziałami i Zakładami Doświadczalnymi w Polsce dr Marian Górski był znanym z pasji pisania wierszy okolicznościowych, w szczególności znanych nam z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Wielkiej Nocy.
Takim pozostanie w naszej pamięci.


Żegnając śp. Mariana Górskiego – Żonie, Dzieciom, Rodzinie szczere wyrazy współczucia, składają
Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
a także Koleżanki i Koledzy z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Łaźniewie,
po czym wyprowadzenie na Cmentarz miejscowy.


Ostatni przekazany nam wiersz p. Mariana - Boże Narodzenie 2020


W noc pełnej chwały
Aniołowie wyśpiewały,
Że w Betlejem narodził się Syn Boży,
Który z grzechów lud oswobodzi.


Narodził się Syn Boży
Byśmy byli skorzy
Poznać jego nauczanie
A prawda, prawdą się stanie.


Odrzućmy błędne drogi
Żyjmy w miłości serca, bez trwogi,
Kochajmy Jezusa szczerze i rozumnie
Tak, jak każdy umie.


Rodzice z darem pobożności
Ukażcie piękno rodzinnej miłości, z którą pokonujecie wszelkie przeszkody - Dla
umocnienia rodzinnej zgody.


(-) Marian Górski 20.III.2020 r.

Nekrolog

Nekrolog - Przyjaciele i Sąsiedzi

powrót
design by VENTI