Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych > Analizy biochemiczne i ocena jakości

Analizy biochemiczne i ocena jakości

USŁUGA

JEDNOSTKA

1.

Analiza składu i zawartości glukozynolanów

PB Poznań

dr Krzysztof Michalski

km@nico.ihar.poznan.pl

2.

Analiza składu kwasów tłuszczowych

3.

Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą NMR

4.

Analiza NIR glukozynolanów, białka, włókna

5.

Analiza kolorymetryczna na zawartość morfiny w makowinach

6.

Analiza białka metodą Kjeldahla

7.

Analiza włókna metodą van Soesta

8.

Masa tysiąca nasion MTZ

SPOJPR Radzików

prof. dr hab. Danuta Boros

d.boros@ihar.edu.pl

9.

Masa objętościowa MHL

10.

Sucha masa

11.

Popiół

12.

Lipidy ogólne

13.

Białko surowe, metodą Kjeldahla

14.

Azot ogółem, metodą Duma

15.

Aminokwasy - pełny skład bez tryptofanu

16.

Lizyna przyswajalna (metoda kolorymetryczna)

17.

Skrobia (Megazyme kit)

18.

Włókno pokarmowe całkowite (Uppsala method)

19.

Nieskrobiowe polisacharydy

20.

Niecelulozowe polisacharydy

21.

Kwasy uronowe (metoda kolorymeryczna)

22.

Lignina Klasona

23.

Włókno pokarmowe całkowite (grawimetrycznie)

24.

ß-glukan ogólny (Megazyme kit)

25.

ß-glukan nierozpozpuszczalny (Megazyme kit)

26.

ß-glukan wysokocząsteczkowy (metoda z Calcofluorem)

27.

Rozpuszczalne arabinoksylany - pentozany (met. kolorymetryczna)

28.

Lepkość ekstraktu ziarna

29.

Alkilorezorcynole

30.

Oznaczenie wodochłonności

31.

Inhibitor trypsyny

32.

Aktywność amylolityczna

33.

Pełna ocena wartości browarnej

34.

Doświadczenie bilansowe - TD, AD, DMD etc.

35.

Bilans z analizami azotu

36.

Liczba sedymentacji

37.

Liczba opadania

38.

Zawartość białka w s.m. ziarna

39.

Wodochłonność mąki farinograficznie

40.

Rozmiękczenie ciasta farinograficznie

41.

Liczba jakości ciasta farinograficznie

42.

Energia ciasta ekstensograficznie

43.

Objętość chleba ze 100 g mąki po 24h

44.

Liczba wartości chleba LWCh

45.

Wydajność mąki ogółem (%)

46.

Ilość glutenu mokrego (%)

47.

Gluten indeks

48.

Analiza zawartości NDF

PTPiRM Radzików

prof. dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor

e.czembor@ihar.edu.pl

 

49.

Analiza zawartości ADF

50.

Analiza zawartości popiołu

51.

Oznaczenie zawartości toksyn fuzaryjnych: deoksyniwalenolu i fumonizyn metodą ELISA (czytnik tradycyjny/RIDA QUICK Scan Set)

 

design by VENTI