Strona główna > Przetargi > Aparatura badawcza

Aparatura badawcza

OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Podstawa prawna ogłoszeń: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z poźn. Zm.)

design by VENTI