przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

Tytuł: Badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia

Kierownik badania:
dr Sławomir Sowa
Zakad Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli GMO
tel.: (22) 7334517, fax: (22) 7334681, e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
dr Anna Linkiewicz, mgr Magdalena Żurawska-Zajfert

Cel – uzasadnienie podjęcia badań

Podstawowym celem projektu jest próba rozwiązania problemu zanieczyszczenia pasz ekologicznych przez GMO. Cel ten może być osiągnięty poprzez zbadanie źródeł zanieczyszczenia pasz przez GMO oraz określenie, które drogi takich zanieczyszczeń mogą być uznane za możliwe, a które za  niemożliwe do uniknięcia. Takie podejście pozwoli na określenie śladowych domieszek (<0,9%) GMO autoryzowanych jako pasze w UE, które mogą być akceptowane w paszach ekologicznych jako zawartość niemożliwa do uniknięcia.

Planowane w projekcie badania pozwolą na przeanalizowanie źródeł zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia. Problematyka ta jest niezmiernie istotna nie tylko dla producentów pasz i komponentów do pasz ale również dla producentów żywności ekologicznej, którzy są często ostatnim ogniwem produkcji ekologicznej, a którzy w przypadku wykrycia domieszki GMO w zastosowanej paszy ponoszą największe tego konsekwencje.

Zadanie będzie zrealizowane poprzez:

  • przeprowadzenie analizy rynku ekologicznych komponentów do pasz i pasz z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia.
  • przeanalizowanie przypadków potencjalnych zanieczyszczeń pasz przez GMO, z uwzględnieniem różnych interesariuszy (producentów pasz i komponentów do pasz, producentów żywności ekologicznej, importerów pasz i komponentów ekologicznych).
  • przeprowadzenie analizy obowiązujących przepisów prawa w Polsce i UE, dotyczących obecności GMO w produkcji ekologicznej.
  •  zaproponowanie procedury analizy przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia pasz przez GMO

Wymierne efekty prowadzonych prac.

  1. Określenie źródeł zanieczyszczeń pasz ekologicznych przez GMO oraz jego skali.
  2. Opracowanie wytycznych dla przeprowadzenia analizy czy zanieczyszczenie może być uznane za niemożliwe do uniknięcia w przypadku stwierdzenia obecności GMO w paszach ekologicznych.
  3. Uzyskane wyniki z prowadzonych badań będą przekazane podmiotom działającym w systemie kontroli ekologicznej i nieodpłatnie udostępnione na stronie www.ihar.edu.pl

design by VENTI