przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2019

Na podstawie § 8 ust. 1, ust 2 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (DZ.U.poz.1170 i z 2016 poz. 1614), udzielono Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowemu Instytutowi Badawczemu następujących dotacji na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

 "Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie doboru odmian roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych  w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Ocena odmian miejscowych owsa szorstkiego do produkcji towarowej w gospodarstwach i przetwórstwie ekologicznym"

Kierownik tematu: dr Wiesław Podyma

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego
Instytut Hodowli o Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.:  22 73 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl


"Wykorzystanie w ekologicznej uprawie naturalnych substancji wspierających zdrowotność roślin okopowych"

Kierownik tematu: dr hba. Mirosław Nowakowski, prof. nadzw. IHAR-PIB

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB Oddział w Bydgoszczy.
tel. 52 581 69 11
e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl


"Badania nad możliwościami ograniczenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym"

Kierownik badania: dr Piotr Ochodzki

           IHAR-PIB Radzików:  dr inż. Roman Warzecha,  mgr inż. Monika Żurek, mgr inż. Iga Grzeszczak 
           CDR Oddział Radom:  dr Anna Litwinow, mgr inż. Włodzimierz Stachura
           e-mail: p.ochodzki@ihar.edu.pl

           "Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badanie wartości rolniczej odmian pszenżyta  jarego i ozimego (Triticosecale Wittm.) do uprawy na ziarno i na kiszonkę  w gospodarstwach ekologicznych oraz zróżnicowania zawartości mikotoksyn w ziarnie."

           Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
 
           IHAR-PIB Radzików:  dr Piotr Ochodzki,  dr Elżbieta Małuszyńska,  mgr inż. Monika Żurek, mgr inż. Iga Grzeszczak 
           CDR Oddział Radom:  dr Anna Litwinow, mgr inż. Tomasz Stachowicz
           e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl
 
design by VENTI