przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2019

"Uprawa kukurydzy na różne cele użytkowania w systemie ekologicznym – badania nad doborem odmian, odżywianiem roślin, zwalczaniem szkodników i zmniejszeniem zawartości mikotoksyn"

Kierownik zadania: dr Piotr Ochodzki

Pracownia Chorób Roślin, Zakład Fitopatologii
Instytut Hodowli i Aklmatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.: (22) 7334637 kom: 603 454 784
fax: (22) 7254714
e-mail: p.ochodzki@ihar.edu.pl


"Badania nad przydatnością wyciągu z sorga (Sorghum bicolor) jako bioherbicydu do stosowania w uprawie ekologicznej zbóż"

Kierownik tematu: mgr inż Monika Żurek

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin- Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta;
Instytut Hodowli o Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.:  22 73 45 61
e-mail: m.zurek@ihar.edu.pl


"Wykorzystanie naturalnych substancji wspierających zdrowotność w ekologicznej uprawie i ochronie roślin okopowych przed ważnymi pod względem gospodarczym chorobami i szkodnikami"

Kierownik tematu: dr hab. Mirosław Nowakowski prof. nadzw. IHAR-PIB

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB Oddział w Bydgoszczy.
tel. 52 581 69 11
e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl


"Badanie wartości rolniczej odmian pszenżyta  jarego i ozimego (Triticosecale Wittmack) do uprawy na ziarno i na kiszonkę  w gospodarstwach ekologicznych oraz możliwości ograniczenia zawartości mikotoksyn w ziarnie (pszenżyta)."

Kierownik tematu: dr inż Roman Warzecha

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin - Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta;
Instytut Hodowli o Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.:  22 73 45 62
e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl

design by VENTI