przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2019

"Uprawy polowe metodami ekologicznymi soi, koniczyny, komonicy, pszenżyta i owsa szorstkiego"

Kierownik zadania: dr Wiesław Podyma

Samodzielne stanowisko d/s rolnictwa ekologicznego
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel: (22) 733-46-86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Kierownik zadania piastuje samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego w Instytucie i jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.


Sprawozdanie z prowadzenia w 2014 r. badań  podstawowych w zakresie rolnictwa  ekologicznego pt. "Dobór odmian mieszańcowych (F1) i populacyjnych kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w systemie ekologicznym"

Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie na podstawie § 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 z p n. zm.) na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 czerwca 2014 nr HORre-029-14-9/14(67)


Sprawozdanie z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych w zakresie rolnictwa ekologicznego pt. ” Uprawy polowe metodami ekologicznymi soi, koniczyny, komonicy, pszenżyta i owsa szorstkiego”

Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie na podstawie § 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 z późn. zm.) na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 czerwca 2014 nr HORre-029-15-10/14(66)


Sprawozdanie z prowadzenia w 2014 r. badań podstawowych w zakresie rolnictwa ekologicznego pt. ”Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi”

Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka na podstawie § 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 z późn. zm.) na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  05 czerwca 2014,  nr HORre-029-15-10/14(68)


 
Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nr decyzji: PKre-029-18/13 (649)
Jednostka prowadząca badania: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy, Kierownik tematu: Dr Piotr Ochodzki, Pracownia Chorób Roślin, Zakład Fitopatologii – IHAR-PIB Radzików
 

Sprawozdanie z prowadzenia w 2013 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego pt  „Określenie dobrych praktyk w ekologicznej uprawie nasiennej zbóż i roślin pastewnych”
 
Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie finansowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595 z póżn. zm.) na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  6.05.2013,  nr PKre-029-17-17/13(647)

Sprawozdanie z prowadzenia w 2013r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rolnictwa ekologicznego pt. ”Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi”

Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka, finansowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595 z póżn. zm.) na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.05.2013, nr PKre-029-18-18/13 (648)

Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej - dobór odmian mieszańcowych (F1) i populacyjnych kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w systemie ekologicznym. 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nr decyzji:PKre-029-14-12/12  (616).


Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej - dobór odmian oraz doskonalenie metod odżywiania, pielęgnacji i ochrony roślin ziemniaka w systemie ekologicznym.
Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych - dobór odmian oraz doskonalenie metod odżywiania, pielęgnacji i ochrony roślin ziemniaka w systemie ekologicznym.
 
Sprawozdanie z prowadzenia w 2012r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Sprawozdzanie z prowadzenia w 2010r. badan podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rolnictwa ekologicznego pt:

"Nawadnianie oraz ochrona roslin w systemie ekologicznym czynnikami utrzymujacymi wysoka żyzność gleby oraz stabilizujacymi i poprawiajacymi jakosc plonów (ze szczególnym uwzglednieniem ziemniaka)."


Sprawozdanie z prowadzenia w 2009r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rolnictwa ekologicznego pt:

"Poprawa efektywności produkcji roślinnej w systemie ekologicznym poprzez stosowanie nawadniania ze szczególnym uwzględnieniem uprawy ziemniaka."


Sprawozdanie z prowadzenia w 2009r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji roślinnej pt:

"Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych oraz ocena przydatności gatunków i odmian roślin rolniczych do produkcji ekologicznej”


Tytuł projektu: "Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych".


Tytuł projektu: "Poprawa efektywności produkcji roślinnej w systemie ekologicznym poprzez stosowanie nawadniania ze szczególnym uwzględnieniem uprawy ziemniaka".

design by VENTI