przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2019

"Badania nad możliwościami ograniczenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym"

Kierownik badania: dr Piotr Ochodzki
Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin
tel.: 22 733 46 37, e-mail: p.ochodzki@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
IHAR-PIB Radzików:  dr inż. Roman Warzecha,  mgr inż. Monika Żurek,

"Badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia"

Kierownik badania: dr Sławomir Sowa
Zakad Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli GMO
tel.: (22) 7334517, fax: (22) 7334681, e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
dr Anna Linkiewicz, mgr Magdalena Żurawska-Zajfert


"Badanie możliwości redukcji agrofagów i przydatności odmian pszenżyta  jarego (Triticosecale Wittm.) do uprawy na ziarno i na kiszonkę  w siewie czystym i w mieszankach z roślinami bobowatymi w gospodarstwach ekologicznych"

Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
tel.: 22 733 45 62, e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
IHAR-PIB Radzików:  dr Piotr Ochodzki,  dr Elżbieta Małuszyńska,  mgr inż. Monika Żurek,


"Badania wpływu gęstości siewu owsa na obecność wybranych agrofagów (choroby grzybowe i chwasty) oraz ich wpływ na jakość ziarna, w uprawie prowadzonej metodami ekologicznymi."

Kierownik zadania: dr Wiesław Podyma
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
tel.: 22 733 46 86, e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Wykonawcy: Wiesław Podyma, Damian Gołębiewski

design by VENTI