przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

"Badania nad doborem odmian kukurydzy do uprawy na różne cele użytkowania w systemie ekologicznym i redukcją zawartości mikotoksyn"

Kierownik badania: dr Piotr Ochodzki
Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.: 22 733 46 37, e-mail: p.ochodzki@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
IHAR-PIB Radzików:  dr inż. Roman Warzecha,  mgr inż. Monika Żurek,

„Ocena nowo wytworzonych linii hodowlanych owsa do celów rolnictwa ekologicznego. Poszukiwanie genotypów o dużej odporności na choroby przy zachowaniu wysokiej jakości żywieniowej"

Kierownik zadania: dr Wiesław Podyma
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.: 22 733 46 86, e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Wykonawcy: Wiesław Podyma, Damian Gołębiewski

design by VENTI