przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2019

"Opracowanie technologii produkcji nasion odmiany mieszańcowej (F1) kukurydzy i odmiany pszenżyta dla gospodarstw ekologicznych"

Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin -  Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
tel.: 22 7334562
e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
dr Piotr Ochodzki, mgr inż. Monika Żurek, dr Elżbieta Małuszyńska
design by VENTI