przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

"Opracowanie technologii produkcji nasion pszenicy ozimej orkisz i pszenżyta ozimego dla gospodarstw ekologicznych‒ wytyczne dla prowadzenia ekologicznych plantacji nasiennych roślin rolniczych."

Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin -  Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
tel.: 22 7334562 ,
e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl

Zespół badawczy
dr Piotr Ochodzki, mgr inż. Monika Żurek,
pracownicy inżynieryjno-techniczni

Zadanie będzie realizowane we współpracy z Przedsiębiorstwem Nasiennym Rolnas Sp. z o.o. w Bydgoszczy


"Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy ziemniaka. Opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie ekologicznej uprawy ziemniaka, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy"

Kierownik badania: dr hab. inż. Krystyna Zarzyńska
Zakład Agronomii Ziemniaka, Oddział w Jadwisinie
tel.: 22 7826620,
e-mail: k.zarzynska@ihar.edu.pl

Zespół badawczy

dr Wojciech Nowacki, dr Beata Wasilewska-Nascimento, dr Cezary Trawczyński, dr Piotr Barbaś, dr Dominika Boguszewska-Mańkowska, mgr Milena Pietraszko
pracownicy techniczni

design by VENTI