Strona główna > Biblioteka i wydawnictwa

Biblioteka i wydawnictwa

Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

wydawnictwo@ihar.edu.pl

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Aleksandra Pindor
e-mail: a.pindor@ihar.edu.pl
tel.: 22 733 46 11


 

W 2018 roku Biblioteka Naukowa IHAR zwiesiła swoją działalność w dotychczasowej formie.”„Działalność czasopisma została wstrzymana w 2018 roku.

design by VENTI