Home > Crop species > Cereals

Cereals

2018

 • Chawade A., Armoniené R., Berg G., Brazauskas G., Frostgård G., Geleta M., Gorash A., Henriksson T., Himanen K., Ingver A., Johansson E., Jørgensen L.N., Koppel M., Koppel R., Makela P., Ortiz R., Podyma W., Roitsch T., Ronis A., Svensson J.T., Vallenback P., Weih M. 2018. A transnational and holistic breeding approach is needed for sustainable wheat production in the Baltic Sea region. Physiologia Plantarum 164(4): 442-451.
 • Drzewiecki J.,Martinez-Ayala A.L., Lozano-Grande M.A., Leontowicz H., Leontowicz M., Jastrzebski Z., Pasko P., Gorinstein S. 2018. In Vitro Screening of Bioactive Compounds in some Gluten-Free Plants. Applied Biochemistry and Biotechnology 186(4): 847–860.
 • Fraś A., Gołębiewski D., Gołębiewska K., Mańkowski D.R., Gzowska M., Boros D. 2018. Triticale-oat bread as a new product rich in bioactive and nutrient components. Journal of Cereal Science 82: 146-154.
 • Gasparis S.,Kała M., Przyborowski M., Łyżnik L., Orczyk W., Anna Nadolska-Orczyk. 2018. A simple and efficient CRISPR/Cas9 platform for induction of single and multiple, heritable mutations in barley (Hordeum vulgare L.). Plant Methods 14: 111. https://doi.org/10.1186/s13007-018-0382-8.
 • Gołębiewska K., Fraś A.,Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2018. Content of nutrient and bioactive non-nutrient components in different oat products. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 10(3): 307-313.
 • Groszyk J., Yanushevska Y., Zieleziński A., Nadolska-Orczyk A., Karłowski W.M., Orczyk W.2018. Annotation and profiling of barley GLYCOGEN SYNTHASE3/Shaggy-like genes indicate shift in organ-preferential expression. PLoS ONE 13(6): e0199364. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0199364.
 • Majka M.,Serfling A., Czembor P., Ślusarkiewicz-Jarzina A., Kwiatek M.T., Ordon F., Wiśniewska H. 2018. Resistance of (Aegilops tauschii × Secale cereale) × Triticosecale hybrids to leaf rust (Puccinia triticina) determined on the macroscopic and microscopic level. Frontiers in Plant Science 9: 1418. doi: 10.3389/fpls.2018.01418.
 • Niedziela, A. 2018. The influence of Al 3+ on DNA methylation and sequence changes in the triticale (× Triticosecale Wittmack) genome. Journal of Applied Genetics59(4): 405-417.
 • Singh D.,Ziems L.A., Dracatos P.M., Pourkheirandish M., Tshewang S., Czembor P., German S., Fowler R.A., Snyman L., Platz G.J., Park R.F. 2018. Genome-wide association studies provide insights on genetic architecture of resistance to leaf rust in a worldwide barley collection. Molecular Breeding 38(4): article 43.
 • Tyrka M.,Oleszczuk S., Rabiza-Swider J., Wos H., Wedzony M., Zimny J., Ponitka A., Metzger R.J., Baenziger P.S., Lukaszewski A.J. 2018. Populations of doubled haploids for genetic mapping in hexaploid winter triticale. Molecular Breeding 38(4): Article 46.
 • Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Boros D. 2018. Dietary fibre in cereal grains – A review. Plant Breeding and Seed Science 77: 43-53.
 • Fraś A., Mańkowski D.R., Gołębiewski D., Gołębiewska K. 2018. Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji GxE na skład chemiczny oraz aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta. Polish Journal of Agronomy 35: 3-14.
 • Góral T., Walentyn-Góral D. 2018. Zróżnicowanie podatności odmian pszenicy ozimej i jarej na fuzariozę kłosów badanych w latach 2009-2016. Komunikat. Biuletyn IHAR284: 3-12.
 • Iwańska M., Oleksy A., Dacko M., Skowera B., Oleksiak T., Wójcik-Gront E. 2018. Use of classification and regression trees (CART) for analyzing determinants of winter wheat yield variation among fields in Poland. Biometrical Letters 55(2): 197-214.
 • Kolasińska I. 2018. Rezultaty programu hodowli w kierunku poprawienia męskiej płodności odmian mieszańcowych żyta. Biuletyn IHAR 284: 53-64.
 • Majka M., Kwiatek M., Korbas M., Danielewicz J., Gawłowska M., Belter J., Góral T., Wiśniewska H. 2018. Eyespot resistance of winter wheat breeding lines evaluated with the marker-assisted selection and inoculation tests at the seedling and adult plant stage. Journal of Plant Protection Research 58(4): 387–394.
 • Małuszyńska E., Góral T., Walentyn-Góral D. 2018. Wpływ wstępnego chłodzenia na zdolność kiełkowania porażonych przez Fusarium spp. ziarniaków pszenicy ozimej. Komunikat. Biuletyn IHAR 284: 13-20.
 • Pietrusińska A., Żurek M., Piechota U., Słowacki P., Smolińska K. 2018. Searching for diseases resistance sources in old cultivars, landraces and wild relatives of cereals. A review. Agronomy Science LXXIII(4): 45-60.
 • Stefański P., Siedlarz P., Matysik P., Nita Z., Rybka K. 2018. Przydatność źródeł światła zbudowanych w oparciu o diody charakteryzujące się widmem ciągłym światła białego wzbogaconym o pasmo niebieskie w hodowli zbóż. Biuletyn IHAR 284: 21-32.
 • Wiewióra B., Mańkowski D. 2018. The fungal communities on spring wheat seeds from different environmental conditions. Plant Breeding and Seed Science 77: 3-13.
 • Wiśniewska H., Góral T., Ochodzki P., Walentyn-Goral D., Kwiatek M., Majka M., Belter J., Banaszak Z., Pojmaj M., Kurleto D., Konieczny M., Budzianowski G., Cicha A., Paizert K., Matysik P. 2018. Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych. Biuletyn IHAR 284: 33-52.
 • Kowalska L., Arseniuk E. 2017. Comparison of anther culture technique efficiency in the production of wheat and triticale double haploids. [In:] 14th Quadrennial Congress of the International-Association-of-Plant-Biotechnology (IAPB). Dublin, Ireland, August 19-24, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant 54 (Suppl. 1): Pages: S52-S53, Meeting Abstract: P – 120.
 • Nadolska-Orczyk A. 2018. How TaCKX family genes cooperate in regulation of growth and productivity of common wheat?. [In:] 14th Quadrennial Congress of the International-Association-of-Plant-Biotechnology (IAPB). Dublin, Ireland, August 19-24, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant 54 (Suppl. 1), Pages: S32-33. Meeting Abstract: O - 203.
 • Orłowska R., Pachota K.A., Machczyńska J., Niedziela A., Zimny J., Bednarek P.T. 2018. Application of the Taguchi method in cereal tissue cultures process: maximization of green regenerants. [In:] 14th Quadrennial Congress of the International-Association-of-Plant-Biotechnology (IAPB). Dublin, Ireland, August 19-24, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant 54 (Suppl. 1): Theme 3- In Vitro Culture and Morphogenesis, Pages: S47. Meeting Abstract: P - 77.
 • Walczewski J., Ochodzki P., Arseniuk E. 2018. Tox5 and its effect on SNB development in Polish wheat and triticale germplasm. [In:] 14th Quadrennial Congress of the International-Association-of-Plant-Biotechnology (IAPB). Dublin, Ireland, August 19-24, In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant 54 (Suppl. 1): Pages: S95, Meeting Abstract: P – 207.

2017

 • Bednarek P.T., Orłowska R., Niedziela A. 2017. A relative quantitative Methylation-Sensitive Amplified Polymorphism (MSAP) method for the analysis of abiotic stress. BMC Plant Biology 17(1): Article number 79.
 • Boczkowska M., Zebrowski J., Nowosielski J., Kordulasinska I., Nowosielska D., Podyma W. 2017. Environmentally-related genotypic, phenotypic and metabolic diversity of oat (Avena sativa L.) landraces based on 67 Polish accessions. Genetic Resources and Crop Evolution 64(8): 1829-1840.
 • Gasparis S., Yanushevska Y., Nadolska-Orczyk A. 2017. Bioinformatic identification and expression analysis of new microRNAs from wheat (Triticum aestivum L.). Acta Physiologiae Plantarum 39(10): article 236.
 • Góral T., Ochodzki P. 2017. Fusarium head blight resistance and mycotoxin profiles of four Triticum species genotypes. Phytopathologia Mediterranea 56(1): 175-186.
 • Groszyk J., Kowalczyk M., Yanushevska Y., Stochmal A., Rakoczy-Trojanowska M., Orczyk W. 2017. Identification and VIGS-based characterization of Bx1 ortholog in rye (Secale cereale L.). PLoS ONE 12(2): e0171506. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171506 .
 • Makowska K., Kałużniak M., Oleszczuk S., Zimny J., Czaplicki A., Konieczny R. 2017. Arabinogalactan proteins improve plant regeneration in barley (Hordeum vulgare L.) anther culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 131(2): 247-257.
 • Makowska K., Oleszczuk S., Zimny J. 2017. The effect of copper on plant regeneration in barley microspore culture. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 53(1): 17-22.
 • Miazek A., Nykiel M., Rybka K. 2017. Drought tolerance variation depends on the age of the spring wheat seedlings and results in differentiated pattern of proteinases on zymography gels. Russian Journal of Plant Physiology 64(3): 333-340.
 • Nadolska-Orczyk A., Rajchel I.K., Orczyk W., Gasparis S. 2017. Major genes determining yield-related traits in wheat and barley. Theoretical and Applied Genetics 130(6): 1081–1098.
 • Podyma W., Boczkowska M., Wolko B., Dostatny Fu D. 2017. Morphological, isoenzymatic and ISSRs-based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genetic Resources and Crop Evolution 64(7): 1661–1674.
 • Rakoczy-Trojanowska M., Krajewski P., Bocianowski J., Schollenberger M., Wakuliński W., Milczarski P., Masojć P., Targońska-Karasek M., Banaszak Z., Banaszak K., Brukwiński W., Orczyk W., Kilian A. 2017. Identification of Single Nucleotide Polymorphisms Associated with Brown Rust Resistance, α-Amylase Activity and Pre-harvest Sprouting in Rye (Secale cereale L.). Plant Molecular Biology Reporter 35(3): 366–378.
 • Rakoczy-Trojanowska M., Orczyk W., Krajewski P., Bocianowski J., Stochmal A., Kowalczyk M. 2017. ScBxgene based association analysis of hydroxamate content in rye (Secale cereale L.). Journal of Applied Genetics 58(1): 1-9.
 • Czembor J.H., Pietrusińska A., Piechota U. 2017. Hordeum bulbosum — jako źródło efektywnej odporności na rdzę karłową jęczmienia. Biuletyn IHAR 281: 47-58.
 • Gołębiewski D., Gołębiewska K., Fraś A., Boros D. 2017. Owies jako źródło składników bioaktywnych o charakterze prozdrowotnym. Przegląd Zbożowo-Młynarski 2: 33-35.
 • Gołębiewski D., Gołębiewska K., Fraś A., Boros D. 2017. Owies jako źródło składników odżywczych o charakterze prozdrowotnym. Przegląd Zbożowo-Młynarski 4: 22-24.
 • Góral T., Stuper-Szablewska K., Przybylska A., Matysiak A. 2017. Wpływ inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium na zawartość beta-sitosterolu w ziarnie różnych odmian pszenicy ozimej. Biuletyn IHAR 281: 27-35.
 • Góral T., Wiśniewska H., Ochodzki P., Walentyn-Góral D., Grzeszczak I., Belter J., Majka M., Bogacki J., Drzazga T., Ługowska B., Matysik P., Witkowski E., Rubrycki K., Woźna-Pawlak U. 2017. Fuzarioza kłosów oraz akumulacja toksyn fuzaryjnych w ziarnie rodów hodowlanych pszenicy ozimej. Biuletyn IHAR 282: 17-40.
 • Iwańska M., Laudański L., Oleksiak T. 2017. Evaluation of the impact of fertilizers and seeds quality for winter wheat yield. Biometrical Letters 54(1): 61-76.
 • Kała M., Przyborowski M., Ługowska B., Gasparis S., Nadolska-Orczyk A. 2017. Charakterystyka białek glutenu w materiałach hodowlanych pszenicy. Biuletyn IHAR 282: 41-50.
 • Kolasińska I. 2017. Postęp w hodowli komponentów ojcowskich odmian mieszańcowych żyta o wysokiej zdolności przywracania męskiej płodności w cytoplazmie Pampa. Biuletyn IHAR 281: 37-46.
 • Oleksiak T., Bronisz D., Mańkowski D.R., Iwańska M. 2017. Analiza stabilności i adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego na podstawie wyników badań ankietowych. Biuletyn IHAR 282: 79-90.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2017. Piramidowanie genów odporności (Pm21 + Pm34) pszenicy ozimej na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp. tritici). Progress in Plant Protection 57(1): 41-46.
 • Radecka-Janusik M., Czembor P.Cz., Czajowski G. 2017. Odporność odmian pszenicy ozimej na rdzę żółtą powodowaną przez Puccinia striiformis f. sp. tritici. Progress in Plant Protection. Data pierwszej publikacji on-line: 2017-11-29, http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-044.
 • Siedlarz P., Stefański P., Matysik P., Nita Z., Rybka K. 2017. Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD. Biuletyn IHAR 282: 3-16.
 • Śmiałowski T., Cieplicka A., Mańkowski D.R. 2017. Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016. Biuletyn IHAR 282: 63-78.
 • Witkowska K., Witkowski E., Śmiałowski T., Bogusławska A., Dwojak D. 2017. Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016. Biuletyn IHAR 281: 3-13.
 • Łapiński B., Rachwalska A. 2017. Using Avena macrostachya for improvement of oat winterhardiness in Poland. Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding 178(1): 59-67.
 • Stuper-Szablewska K., Ostrowska-Kołodziejczak A., Góral T., Kurasiak-Popowska D., Perkowski J. 2016. Aktywacja nieenzymatycznych mechanizmów odpornościowych pszenicy w celu podniesienia wartości zdrowotnych produktów pszennych. [W:] Nowoczesne Technologie Produkcji Żywności, pod red. H.M. Baranowskiej, M. Piątka, Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, UP w Poznaniu: 61-69. (całość 153 strony).

2016

 • Boczkowska M., Łapiński B., Kordulasińska I., Dostatny D.F., Czembor J.H. 2016. Promoting the use of common oat genetic resources through diversity analysis and core collection construction. PLoS ONE 11(12): e0167855. doi:10.1371/journal.pone.0167855
 • Boczkowska M., Onyśk A. 2016. Unused genetic resources: a case study of Polish common oat germplasm. Annals of Applied Biology 169(1): 155-165.
 • Buśko M., Stuper-Szablewska K., Jeleń H., Góral T., Chmielewski J., Tyrakowska B., Perkowski J. 2016. Comparison of volatiles profile and contents of trichothecenes group B, ergosterol, and ATP of bread wheat, durum wheat, and triticale grain naturally contaminated by mycobiota. Frontiers in Plant Science 7: 1243. doi: 10.3389/fpls.2016.01243
 • Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D., Szecówka P. 2016. Variability in the chemical composition of triticale grain, flour and bread. Journal of Cereal Science 71: 66-72.
 • Gasparis S., Kała M., Przyborowski M., Orczyk W. and Nadolska-Orczyk A. 2016. Artificial microRNA-based specific gene silencing of grain hardness genes in polyploid cereals appeared to be not stable over transgenic plant generations. Frontiers in Plant Science Accepted: 19 December 2016, doi: 10.3389/fpls.2016.02017,2017. 7: 2017.
 • Góral T., Wiśniewska H., Ochodzki P., Walentyn-Góral D. 2016. Higher Fusarium toxins accumulation in grain of winter triticale lines inoculated with Fusarium culmorum as compared with wheat. Toxins 8(10), 301.  doi:10.3390/toxins8100301
 • Orłowska R., Machczyńska J., Oleszczuk S., Zimny J., Bednarek P.T. 2016. DNA methylation changes and TE activity induced in tissue cultures of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Biological Research-Thessaloniki23: 19. DOI: 10.1186/s40709-016-0056-5
 • Pasquali M., Beyer M., Logrieco A., Audenaert K., Balmas V., Basler R., Boutigny A-L., Chrpová J., Czembor E., Gagkaeva T., González-Jaén M.T., Hofgaard I.S., Köycü N.D., Hoffmann L., Lević J., Marin P., Miedaner T., Migheli Q., Moretti A., Müller M.E.H., Munaut F., Parikka P., Pallez-Barthel M., Piec J., Scauflaire J., Scherm B., Stanković S., Thrane U., Uhlig S., Vanheule A., Yli-Mattila T., Vogelgsang S. 2016. A European Database of Fusarium graminearum and F. culmorum trichothecene genotypes. Frontiers in Microbiology vol. 7 article 406.
 • Perlikowski D., Wiśniewska H., Kaczmarek J., Góral T., Ochodzki P., Kwiatek M., Majka M., Augustyniak A., Kosmala A. 2016. Alterations in kernel proteome after infection with Fusarium culmorum in two triticale cultivars with contrasting resistance to Fusarium head blight. Frontiers in Plant Science 7: 1217. doi: 10.3389/fpls.2016.01217
 • Pociecha E., Rapacz M., Dziurka M., Kolasińska I. 2016. Mechanisms involved in the regulation of photosynthetic efficiency and carbohydrate partitioning in response to low- and high-temperature flooding triggered in winter rye (Secale cereale) lines with distinct pink snow mold resistances. Plant Physiology and Biochemistry 104: 45-53.
 • Pongrac P., Potisek M., Fraś A., Likar M., Budic B., Myszka K., Boros D., Necemer M., Kelemen M., Vavpetic P., Pelicon P., Vogel-Mikus K., Regvar M., Kreft I. 2016. Composition of mineral elements and bioactive compounds in tartary buckwheat and wheat sprouts as affected by natural mineral-rich water. Journal of Cereal Science 69: 9-16.
 • Pusz W., Mascher F., Czembor E., Czembor J., Ogórek R. 2016. Characterization of the Relationships between Wheat Cultivars, Fusarium Head Blight, and Mycoflora Grains. Polish Journal of Environmental Studies 25(3): 1373-1380.
 • Rakoczy-Trojanowska M., Orczyk W., Krajewski P., Bocianowski J., Stochmal A., Kowalczyk M. 2016. ScBxgene based association analysis of hydroxamate content in rye (Secale cereale L.). Journal of Applied Genetics First Online: 27 July 2016DOI: 10.1007/s13353-016-0356-3
 • Wiśniewska H., Surma M., Krystkowiak K., Adamski T., Kuczyńska A., Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Belter J., Majka M., Kaczmarek Z., Krajewski P., Sawikowska A., Lenc L., Baturo-Cieśniewska A., Łukanowski A., Góral T., Sadowski C. 2016. Simultaneous selection for yield-related traits and susceptibility to Fusarium head blight in spring wheat RIL population. Breeding Science 66(2): 281-292.
 • Wójtowicz A., Wójtowicz M., Sigvald R., Pasternak M.2016. Predicting the effects of climate change on latency period of wheat leaf rust in western Poland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, Published online: 17 Nov 2016, DOI: 10.1080/09064710.2016.1248481 2017. 67(3): 223-234.
 • Kozdój J., Mańkowski D.R., Godzina-Sawczuk M., Czaplicki A. 2015. Analysis of yield and yield related traits variability of winter wheat (Triticum aestivum L.) Cv. Izolda and double haploid lines. Plant Breeding and Seed Science 72: 33-53.
 • Małuszyńska E., Mańkowski D.R. 2016. Seed sowing value and response to drought stress of organic and conventional oat (Avena sativa L.) seeds during 5 years of storage. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 15(3): 27–36.
 • Małuszyńska E., Stefański P., Matysik P., Nita Z., Rybka K. 2016. Does illumination of non-mature cereal kernels during drying affect the germination ability? Plant Breeding and Seed Science 73: 13-23.
 • Kowalska L., Arseniuk E. 2016. The effect of medium composition on callus induction and plant regeneration frequencies from mature embryos of wheat cultivars with various resistance to Parastagonospora nodorum. Indian Research Journal of Genetics and Biotechnology 8(3): 183-189.
 • Niedziela A., Orłowska R., Machczyńska J., Bednarek P.T. 2016. The genetic diversity of triticale genotypes involved in Polish breeding programs. SpringerPlus 5: 355. http://www.springerplus.com/content/5/1/355
design by VENTI