Strona główna > Projekty międzynarodowe > CICSA

CICSA

Nazwa programu: "Quality of Life and Management of Living Resources"

Tytuł projektu: Centrum Ulepszania Roślin Uprawnych dla Zrównoważonego Rolnictwa

Tytuł w języku angielskim: Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture

Kontrakt nr. QLK5-CT-2002-30377

Akronim: CICSA

Okres realizacji: 01.04.2003-31.03.2006

Koordynator główny: Prof. dr hab. Edward Arseniuk

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Główne cele projektu:

  • Upowszechnianie wiedzy i osiągnięć w dziedzinie ulepszania roślin rolniczych,
  • Rozwijanie współpracy międzynarodowej i szkolenie młodych naukowców
  • Wprowadzenie w życie Konwencji o biologicznej różnorodności w dziedzinie biotechnologii i zasobów genowych
  • Tworzenie podstaw dla wspólnych badań i współpracy
  • Wymiana informacji o nowych trendach badawczych i technologicznych z europejskimi centrami badawczymi
  • Wprowadzenie Konwencji o Biologicznej Różnorodności w dziedzinie biotechnologi i zasobów genowych
  • Modernizacja i poszerzenie działalności Działu Wydawnictw
  • Upowszechnianie informacji dotyczącej potencjału naukowego IHAR
  • koordynacja wewnętrznej działalności Centrum Doskonałości
design by VENTI