Home > Crop species > Corn

Corn

2018

 • Wit M.,Ochodzki P., Warzecha R., Goliński P., Waśkiewicz A., Mirzwa-Mróz E., Wakuliński W. 2018. The risks of sweet corn and popcorn contamination by fumonisin FB1 produced due to Fusarium verticillioides infection. Acta Scientiarum Polonorum - Hortorum Cultus 17(5): 145-155.
 • Czembor E., Frasiński S. 2018. Polskie elitarne linie wsobne kukurydzy źródłem odporności na fuzariozę kolb (Fusarium spp.) i głownię guzowatą (Ustilago m.ydis). Progress in Plant Protection 58(1): 22-27.
 • Czembor E., Frasiński S., Stępień Ł. 2018. Reakcja genotypów kukurydzy na infekcję wybranymi izolatami grzybów z rodzaju Fusarium sekcji Liseola. Progress in Plant Protection 58(2): 81-86.
 • Rogacki J., Adamczyk J., Cygert H., Rejek D., Warzecha R., Żurek M., Rogacka A. 2018. Współczesna hodowla kukurydzy w Polsce. [W:] 60 lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce. Lewandowska S., Bujak H., Kotecki A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 41-51. (całość 152 strony).

2017

 • Grelewska-Nowotko K., Żurawska-Zajfert M., Żmijewska E., Sowa S. 2017. Optimization and verification of droplet digital PCR event-specific methods for the quantification of GM maize DAS1507 and NK603. Applied Biochemistry and Biotechnology 185(1): 207-220.
 • Gromadzka K., Wit M., Górna K., Chełkowski J., Waśkiewicz A., Ochodzki P., Warzecha R. 2017. Fumonisins and related Fusarium species in pre-harvest maize ear rot in Poland. Cereal Research Communications 45(1): 93-103.
 • Twardowski J.P., Bereś P., Hurej M., Klukowski Z., Warzecha R. 2017. Effects of maize expressing the insecticidal protein Cry1AB on non-target ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae). Romanian Agricultural Research 34: 351-361.

2016

 • Bilska-Kos A.,Grzybowski M., Jończyk M., Sowiński P. 2016. In situlocalization and changes in the expression level of transcripts related to intercellular transport and phloem loading in leaves of maize (Zea mays L.) treated with low temperature. Acta Physiologiae Plantarum 38(5): 123.
 • Bilska-Kos A.,Solecka D., Dziewulska A., Ochodzki P., Jończyk M., Bilski H., Sowiński P. 2016. Low temperature caused modifications in the arrangement of cell wall pectins due to changes of osmotic potential of cells of maize leaves (Zea mays L.). Protoplasma, published Online: 19 May 2016, doi: 10.1007/s00709-016-0982-y
 • Bilska-Kos A., Szczepanik J., Sowiński P. 2016. Cold induced changes in the water balance affect immunocytolocalization pattern of one of the aquaporins in the vascular system in the leaves of maize (Zea mays L.).Journal of Plant Physiology 205: 75-79
 • Żmijewska E., Linkiewicz A., Żurawska-Zajfert M., Grelewska-Nowotko K., Sowa S., Zimny J.2016. Characteristics of Cry1Ab protein from bioinsecticides and insect resistant GM crops. Plant Breeding and Seed Science 73: 25-37.
 • Żurawska-Zajfert M., Grelewska-Nowotko K., Żmijewska E., Linkiewicz A., Nowosielski J., Zimny J., Sowa S.2016. In-house harmonization of quantitative PCR method validation to determine GM maize events. BioTechnologia 97(4): 305-313.
design by VENTI