przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

SESJA 3. ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA STRESY BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE

 

 

 

SESJA PLAKATOWA II

PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ II

UROCZYSTA KOLACJA - OTWARCIE

design by VENTI