Strona główna > Projekty międzynarodowe > DECOP

DECOP

Nazwa programu:
5 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ.
Tytuł projektu:„Opracowanie nowego automatycznego systemu sortowania ziemniaków”

Kontrakt nr. WG DECOP G1 ST-Ct-2002-50276

Akronim: DECOP

Okres realizacji: 1.01.2003 – 1.01.2005 

Koordynator główny: Innokat Anlagentechnik

Partner polski: prof. dr hab. Kazimiera Zgórska

IHAR Oddział Jadwisin, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka 

Cele i wyniki:

Wyniki badań dokładności sortowania w zależności od kształtu bulw umożliwiły utworzenie bazy danych i opracowanie programu sterującego ruchami sit sortownika.

Zdefiniowano i określono graniczne wartości indeksu kształtu bulw. Wydzielono trzy klasy, dla których dobrano optymalne funkcje pracy silnika.

Połączono dwa systemy – system opto-elektroniczny rozpoznający kształt bulw z systemem zmieniającym funkcję pracy sortownika (serwomotor).

Badania prototypu sortownika sitowego z automatyczną zmianą funkcji pracy wykazały, że założenia programu zostały wykonane. Osiągnięto:

  • dużą dokładność sortowania (95-98%)
  • małe uszkodzenia bulw
  • automatyczną zmianę pracy silnika w zależności od kształtu bulw.
Link: http://www.decop.net/
design by VENTI