Home > Organization structure > Branch Divisions and Departments > Poznań Research Center > Department of Genetics and Breeding of Oilseed Crop

Department of Genetics and Breeding of Oilseed Crop

Professor Iwona Bartkowiak-Broda, D.Sc.
tel.: (48) 61 823 37 21, 61 823 35 31
fax: (48) 61 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Laboratory of Heterosis (more...)

Professor Iwona Bartkowiak-Broda, D.Sc.
tel.: (48) 61 823 37 21, 61 823 35 31
fax: (48) 61 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Laboratory of Genetics and Quality Breeding (more...)

Stanisław Spasibionek, Ph.D.
tel. (48) 61 846 42 19
e-mail: sspas@nico.ihar.poznan.pl

Laboratory of Biochemistry (more...)

Krzysztof Michalski, Ph.D.
tel. (48) 61 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

Laboratory of Breeding Resistance Methods (more...)

Michał Starzycki, D.Sc. Associate professor
tel. (48) 61 846 42 03, 846 42 04
e-mail: m.starzycki@ihar.edu.pl

Laboratory of Plant Tissue Culture (more...)

Teresa Cegielska-Taras, D.Sc.
tel. (48) 61 846 42 05, 61 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl


Laboratory of Heterosis (go up...)

Professor Iwona Bartkowiak-Broda, D.Sc.
tel.: (48) 61 823 37 21, 61 823 35 31
fax: (48) 61 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

 

Research objectives

 • Heterosis in oilseed rape
 • Investigations of restorer lines for gene-cytoplasmic male sterile ogura type in winter oilseed rape

Electrophoretic pattern of izoenzymatic system PGI-2 phosphoglucoisomerase (EC. 5.3.1.9) for plants
A) male fertiles (Rfo Rfo), B),  male steriles (rfo rfo), C) male fertiles (Rfo rfo)

 • Influence of genetic variability on heterosis effect in oilseed rape
 • Genetic distance evaluation with the use of molecular markers and its application in breeding of hybrid varieties.

 • Application of molecular markers to elaborate breeding methods of hybrid varieties

 • Development of initiale material for breeding of oilseed rape hybrid varieties on the basis of gene- cytoplasmic male sterility CMS ogura.
 • Investigations on coexistence of winter rapeseed varieties of different quality traits.

Publications:

 • Gawrysiak-Witulska M., Rudzińska M., Siger A., Bartkowiak-Broda I., 2015„A high drying temperature causes degradation of sterols and tocopherols in yellow-seededBrassica napus oils. European Journal of Lipid Science and Technology 117/4:483-490.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. (2014) The relationship between different types of markers and glucosinolates content of parental lines of F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(4): 868-876.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. (2014) Variability of the agronomic traits of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Jökull Journal 64/9: 62-71.
 • Liersch A, Bocianowski J., Kozak M. and Bartkowiak-Broda I. (2013) Comparison of isozyme, RAPD and AFLP markers in genetic similarity assessment of CMS ogura F1 hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) parental lines. Acta Biologia Cracoviensia,  Series Botanica, 55/1, 49-57.
 • Liersch A., Bocianowski J., Bartkowiak-Broda I. (2013) Fatty acid and glucosinolate level in seeds of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Communications in Biometry and Crop Science 8(2), 39-47.
 • Liersch A., Bocianowski J., Bartkowiak-Broda I. (2012) Poszukiwanie markerów molekularnych związanych z przebiegiem kwitnienia linii rodzicielskich mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (B. napus L.). Biuletyn IHAR, 264: 79-87.
 • Bartkowiak-Broda I., Piotrowska A., Hernacki B., Michalski K., Krótka K. (2011). Genetic and molecular analysis of specific-origin yellow-seeded Winter rapeseed (B. napus L. var. oleifera)  Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str. 656-659
 • Szydłowska-Czerniak A., Bartkowiak-Broda I., KarlowićI., Karlowić G., Szłyk E. 2011.  Antioxidant capacity, total phenolics, glucosinolates and colour parameters of rapeseed cultivars. Food Chemistry, 127:556-563.
 • Kozak M., Bocianowski J., Liersch A., Tartanus M., Bartkowiak-Broda I., Giotto F.A., Azevedo R.A. (2011) Genetic divergence is not the same as phenotypic divergence. Molecular Breeding 28: 277-280. DOI 10.1007/s11032-011-9583-9.
 • Bocianowski J., Kozak M., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. (2011) A heuristic method of searching for interesting markers in terms of quantitative traits. Euphytica 181 (1): 89-100. DOI 10.1007/s10681-011-0424-z.
 • Liersch A., Popławska W., Ogrodowczyk M., Krótka K., Bartkowiak-Broda I. (2010) Oszacowanie dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańców F1 rzepaku ozimego oraz określenie związku z dystansem fenotypowym i efektem heterozji. Rośliny Oleiste Oilseed Crops Tom XXXI. Zeszyt 2: 207-220
 • Popławska W., Bartkowiak-Broda I., Szała L. 2007. Genetic and breeding evaluation of doubled haploid lines with restorer gene for CMS ogura system of winter oilseed rape (Brassica napus L. ). Brassica International Journal of Brassicas. Vol.9, No. 1-4: 29-32.

Laboratory of Genetics and Quality Breeding (go up...)

Stanisław Spasibionek, Ph.D.
tel. (48) 61 846 42 19
e-mail: sspas@nico.ihar.poznan.pl

 

 • Katarzyna Mikołajczyk, D. Sc.

tel. 61 84 64 221
e-mail: kamik@nico.ihar.poznan.pl

 • Marcin Matuszczak, Ph.D.

tel. 61 84 64 222
e-mail: marmat@nico.ihar.poznan.pl

 • Magdalena Walkowiak, M.Sc.

tel. 61 84 64 206
e-mail: magda@nico.ihar.poznan.pl

Research objectives

 • Investigations of genetic control of important quality traits of oilseed crops
 • Differentiation of fatty acid composition in double low winter oilseed rape by means of recombination method and mutagenesis
  C18:1 [%] C18:2 [%] C18:3 [%]
Unmutated form „00” 64,1 18,2 10,4
Mutant 10453, Type HO 76,1 8,7 7,2
Mutant 10464, Type HO 76,6 8,8 7,4
Mutant M681, Type LL 61,0 27,5 2,8

Mutantswith high oleic acid content (C18: 1) and reduced linolenic acid content (C18: 3) in seed oil (Spasibionek, Plant Breeding, 2006)

 

 • Development of initial materials for breeding of winter oilseed rape with improved quality parameters:

Experimental plots

 • extremely low glucosinolate content
 • differentiated fatty acid composition
 • lowfiber content– yellow seed winter rapeseed

Yellow seeded winter rapeseed

 • improved winterhardiness
 • Mapping of winter oilseed rape chromosomes with the use of DNA markers and the search of their linkage with quality traits
 • Development and application of functional genetic markers for marker assisted selection and marker assisted breeding (MAS and MAB) of the new oilseed rape breeding lines

 • A SCAR marker for the Rfo restorer gene applied in the ogura male-sterility system (Mikolajczyk et al., Plant Breeding, 2008)

 • A ‘multiplex PCR’ genetic assay for identification of breeding lines and recombinants with the Rfo restorer gene, as well as the ogura male-sterile cytoplasm in F1 hybrid breeding using the ogura system (Mikołajczyk et al., Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 2010)

 • Allele-specific functional SNaPshot markers for identifying non-mutated and mutant alleles of FAD3 desaturase genes in the A and C oilseed rape genomes, in low linolenic mutant lines and recombinants with double low lines; developed in cooperation with Adam Mickiewicz University in Poznan (Mikolajczyk et al., Plant Breeding, 2010)

 • A multiplex fluorescent PCR assay for monitoring the Rfo restorer gene, the ogura male-sterile cytoplazm and also allelic forms of the FAD3 desaturase genes in the A and C oilseed rape genomes in breeding programs of new lines characterized by high yield and changed composition of fatty acids in seed oil; developed in cooperation with Adam Mickiewicz University in Poznan (Mikolajczyk et al., InTech, Plant Breeding, 2011)

 • Determination of microsatellite marker profiles for particular breeding forms of oilseed rape (fingerprinting) and assessment of genetic similarity among parental lines before crosses for broadening genetic diversity, as well as monitoring of genome rearrangements (K. Mikołajczyk, unpublished)

 • Expanding thegenetic variation of white mustard in order to obtain high-yielding varieties with different qualitative trait
 • Study ofinheritance of fat and fatty acids composition in linseed
 • Researchto obtain a poppy with different alkaloid content

Publications:

 • Bocianowski J., Seidler-Lozykowska K., Kuczynska A., Mikolajczyk K., Nowakowska J. 2014. Estimation of genetic distance among genotypes of caraway (Carum carvi L.) using RAPD-PCR. Acta Scientiarum Agronomy 36 (2): 183-188
 • Spasibionek S. 2013. Badania genetyczno−hodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR – PIB, 2013 Nr 47 (całość 110 stron)
 • Olejniczak O., Mikołajczyk. K. 2013. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli molekularnej rzepaku. „Rośliny Oleiste – Oilseed Crops”, XXXIV (1): str. 7-26
 • Bocianowski J., Mikołajczyk K., Bartkowiak-Broda I. 2012. Determination of fatty acid composition in seed oil of rapeseed (Brassica napus L.) by mutated alleles of the FAD3 desaturase genes. J Appl Genetics 53: 27-30
 • Mikolajczyk K., Bartkowiak-Broda I., Poplawska W., Spasibionek S., Dobrzycka A., Dabert M. 2011. A multiplex fluorescent PCR assay in molecular breeding of oilseed rape. W: Plant Breeding, wyd. przez InTech Open Access Publisher (red. Abdurakmonov I. Y.), rozdz. 8, str. 185-200 (całość 352 str.)
 • Spasibionek S., Mikołajczyk K. 2011. Diversification of seed oil composition in oilseed rape by induced mutagenesis and recombinant breeding. W: Advances in Research and Technology of Rapeseed Oil, Monograph – part III. Wyd. przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ISBN 978-83-231-2755-0, (red. E. Szłyk), str. 61-70 (całość 218 str.)
 • Spasibionek S., Krótka K. 2011. Badania nad dziedziczeniem zawartości kwasów tłuszczowych C:18 w nasionach mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Investigations on inheritance of C18-fatty acid composition in seeds of winter oilseed rape mutants (Brassica napus L.) Rośliny Oleiste − Oilseed Crops, XXXII (2): 195-210
 • Mikolajczyk K., Dabert M., Karlowski W. M., Spasibionek S., Nowakowska J., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I. 2010. Allele-specific SNP markers for the new low linolenic mutant genotype of winter oilseed rape. Plant Breeding 129: 502-50
 • Mikołajczyk K., Dobrzycka A., Podkowiński J., Popławska W., Spasibionek S., Bartkowiak-Broda I. 2010. A multiplex PCR assay for identification of the ogura male sterile cytoplazm and the Rfo restorer gene among oilseed rape breeding forms.Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI (2): 201-210
 • Mikołajczyk K. 2008. Zastosowanie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej w nowoczesnej hodowli roślin z rodziny Brassicaceae. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXIX (2): 273-289
 • Mikolajczyk K., Dabert M., Nowakowska J., Podkowinski J., Poplawska W., Bartkowiak-Broda I. 2008. Conversion of the RAPD OPC021150 marker of the Rfo restorer gene into a SCAR marker for rapid selection of oilseed rape. Plant Breeding 127: 647-649
 • Mikołajczyk K. 2007. Development and practical use of DNA markers in oilseed rape quality breeding. W: Advances in Botanical Research, wyd. przez Elsevier (red. J.-C. Kader, M. Delseny), tom 45 Rapeseed Breeding (red. S. K. Gupta), rozdz. 4, str. 99-138 (całość 554 str.)
 • Mikołajczyk K. 2007. Nowe osiągnięcia analiz genetycznych w hodowli molekularnej rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXVIII (1): 27-38
 • Spasibionek S. 2006. New mutants of winter rapeseed (Brassica napus L.) with changed fatty acid composition. Plant Breeding, 125: 259-267

Patents:

 • Mikołajczyk K., Dabert M., Podkowiński J., Bartkowiak-Broda I. 2012. Patent No PAT.212433 assigned by the Polish Patent Office to the Plant Breeding and Acclimatization Institute-NRI, Poland on November 11th 2012, for the invention concerning a SCAR marker for the Rfo restorer gene in the ogura CMS system
 • Mikołajczyk K., Bartkowiak-Broda I., Dabert M., Karłowski W. M., Spasibionek S. 2012. Patent No PAT. 211126 assigned by the Polish Patent Office to the Plant Breeding and Acclimatization Institute-NRI, Poland on May 11th 2012, for the invention concerning allele-specific SNP markers for wild-type and mutant alleles of FAD3 desaturase genes responsible for linolenic acid content in oilseed rape seed oil

Laboratory of Biochemistry (go up...)

Krzysztof Michalski, Ph.D.
tel. (48) 61 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

 • Renata Daleka, Eng.

Research objectives:

 • Development of methods for biochemical analyses used for evaluation of seed quality of oilseed crops.
 • Biochemical analyses of plant materials for research and breeding programs.
 • Application of gas chromatography, high performance liquid chromatography, nuclear magnetic resonance, near infrared for estimation of fat, fatty acid, glucosinolate, protein, fibre and morphine contents.


Laboratory of Breeding Resistance Methods (go up...)

Michał Starzycki, D.Sc. Associate professor
tel. (48) 61 846 42 03, 846 42 04
e-mail: m.starzycki@ihar.edu.pl

 Research objectives:

 • Search for resistance sources to Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary in winter oilseed rape Brassica napus L.


Phot. 1. Rapessed resistance to Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not., conidial
stage Phoma lingam  (Tode ex Fr.) Desm. in  alloplasmic forms.


Phot. 2A., 2 B.Fungal pathogens: Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. (A) and
Lepthosphaeri maculans (B) in natural conditions

 • Application of interspecific crosses in order to introduce the resistance to diseases to winter oilseed rape genotype.
 • Search of resistance to diseases intervarietal hybrids.


Phot. 3.Two weeks old embrions of B. oleracea x B. napus hybrids in B5 medium.


Phot. 4.Backcrosses of rapeseed with B. oleracea cytoplasm, generation F5 in the field
              conditions.

 • Improvement of testing methods used for estimation of oilseed rape resistance to diseases under laboratory and field conditions.
 • Selection of oilseed rape breeding material for the resistance to pathogens.
 • Investigations of pathogen biology.

 

Publications


Laboratory of Plant Tissue Culture (go up...)

Teresa Cegielska-Taras, D.Sc.
tel. (48) 61 846 42 05, 61 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl

Research objectives:

 • Study on application of winter oilseed rape (BrassicanapusL.) doubled haploids (DHs) obtained with  the use of isolated microspore culture for different breeding programs and genetic studies:


PKTfoto1 - Production of doubled haploids of oilseed rape (Brassica napus L.)

 • development of  winter oilseed rape DH line populations for genetic mapping using molecular markers linked to quality traits of seeds;
 • production of DH lines with restorer gene for CMS ogura hybridization system;
 • phenotypic and  evaluation of oilseed rapeDH lines yielding ability;
 • study ofthe content of seed compounds: fat, fatty acids, glucosinolates, bioactive compounds (tokochromanols, sterols, phenolic compounds) in seeds;
 • statistical and genetic studyof some rapeseed quantitative traits as well as their interaction genotype × environment.
 • Study onthe use of biotechnological methods to increase the biodiversity of winter oilseed rape
 • introduction of foreign genes into haploid cells with the use of direct co-cultivation of androgenic embryos with Agrobacterium tumefaciens;
 • production of doubled haploids from transformed microspores and androgenic embryos;

PKT foto2 - Genetic transformation of microspore-derived embryos

 • resynthesis of Brassica napus through interspecific hybridization of  selected subspecies Brassica rapa and Brassica oleracea;
 • embryological, cytogenetic and molecular analysis of resynthesized oilseed rape;
 • development of  semi-DH lines RS double low quality of winter oilseed rape.

PKTfoto3 - Resynthesis of Brassica napus L.

 • Study onwhite mustard (Sinapis alba L.) androgenesis in the culture of isolated microspores.


PKTfoto4 – In vitro androgenesis of Sinapis alba L.

Publication:

 

 • Babula-Skowronska D., Ludwików A., Ciesla A., Olejnik A., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I., Sadowski J. 2015. Involvement of genes encoding ABI1 protein phosphatases in the response of Brassica napus L. to drought stress. Plant Molecular Biology DOI 10.1007/s11103-015-0334-x
 • Siger A., Michalak M., Cegielska-Taras T., Szała L., Lembicz J., Nogala-Kałucka M. 2015. Genotype and environment effects on tocopherol and plastochromanol-8 contents of winter oilseed rape doubled haploid lines derived from F1 plants of the cross between yellow and black seeds. Industrial Crops and Products 65: 134-141
 • Sosnowska K., Cegielska-Taras T. 2014. Application of in vitro pollination of opened ovaries to obtain Brassica oleracea L. × B. rapa L. hybrids. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant. 50: 257-262
 • Klóska Ł., Cegielska-Taras T., Piętka T. 2012. Regeneration capacity of selected genotypes of white mustard (Sinapis alba L.). In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant. 48: 180-188
 • Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Rudzińska M., Szała L., Siger A., Kaczmarek Z., Adamska E. 2011. Study of the comparing of sterols and fat content in populations of doubled haploids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń. ISBN 978-83-231-2755-0 Monograph – part III: 21-32 (218 stron)
 • Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Siger A., Rudzińska M., Michalski K. 2011 Genetic variation of bioactive haploid populations of winter oilseed rape (Brassica napus L.) Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str. 687-690
 • Cegielska-Taras T., Pniewski T. 2011. The use of herbicides in biotech oilseed rape cultivation and in generation of transgenic homozygous plants of winter oilseed rape (Brassica napus L.). In: Herbicide - Mechanisms and Mode of Action. Edited by: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen. ISBN 978-953-307-744-4, Publisher: InTech, chapter 7, pp. 125-137 (204 pages)
 • Kaczmarek Z., Adamska E., Cegielska-Taras T., Szała L. 2011. Yielding of winter oilseed rape DH lines in series of line x tester experiments. Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str. 895-898
 • Matuszczak M., Tokarczuk I., Szała L., Cegielska-Taras T., Krzymański J., Bartkowiak-Broda I., 2011. The localization of multiple QTLs on the genetic map of winter oilseed rape (Brassica napus L. var. oleifeara). Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str.1026-1029
 • Szała L., Z. Kaczmarek, Cegielska-Taras T., Adamska E. 2011. Influence of yellow-seeded parent on DH populations of Brassica napus L. obtained from reciprocal crosses between black and yellow seeded DH line. Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, June 05-09, 2011, Prague, Czech Republic, Str. 741-744
 • Mikołajczyk K., Dabert M., Karłowski W., Spasibionek S., Nowakowska J., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I. 2010. Allele-specific SNP markers for the New low linolenic mutant of winter oilseed rape. Plant Breeding 129: 502-507
 • Sosnowska K., Szała L., Olejnik A., Cegielska-Taras T. 2010. Preliminary study on resynthesis of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI (2): 257-266
 • Kaczmarek Z., Adamska E., Cegielska-Taras T., Szala L. 2008. The use of statistical methods to evaluate winter oilseed rape doubled haploids for industrial purposes. Industrial Crops and Products, 27: 348-353

Dissertations:

 • Łukasz Klóska, Ph.D. – „Regenerative abilitiesof selected genotypes of white mustard (Sinapis alba) in in vitro cultures - 2010
 • Anna Olejnik, Ph.D. – „Optimizationtransformation of winter oilseed rape microspore- drived embryos usingAgrobacterium tumefacienswith genes: AB1, CDPK and SKI and analysis of transgenes expression.” – 2013
 • Laurencja Szała, Ph.D. – „Phenotypicand genetic variability of the winter oilseed rape doubled haploid populations” - 2013
design by VENTI