Strona główna > Przetargi > Dostawy i usługi

Dostawy i usługi

powrót

28.11.2016

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2016-2017 (wazny od dnia 28.11.2016-08.12.2016 r.)

powrót
design by VENTI