Strona główna > Instytut > Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. Edward Arseniuk

tel. (22) 725 45 36, 733 45 02
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl


Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

vacat


Sekretarz Naukowy Instytutu

 dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB

tel.: (22) 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl


Główny Księgowy  

mgr inż. Grażyna Jędrzejak

tel. (22) 733 46 07
e-mail: g.jedrzejak@ihar.edu.pl


Sekretariat Dyrektora

mgr Magdalena Wagner

tel. (22) 725 45 36, 733 45 02
fax (22) 733 45 05
e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl


Adres:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie

05-870 Błonie
tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00 fax 22 725 47 14

e-mail: postbox@ihar.edu.pl
http://www.ihar.edu.pl

design by VENTI