Strona główna > Struktura organizacyjna > Dział Organizacji i Planowania Badań

Dział Organizacji i Planowania Badań

dr Karolina Dębska

tel. 22 733 46 15 e-mail:
k.debska@ihar.edu.pl

Zadania:

  • przygotowywanie i kontrola planów prac badawczych i hodowlanych,
  • opracowywanie wniosków o finansowanie działalności statutowej i hodowlanej,
  • dokumentacja realizowanych planów,
  • dokumentacja projektów badawczych i usług badawczych,
  • sprawozdawczość z działalności badawczej i hodowlanej Instytutu,
  • organizacja odbiorów prac badawczych,
  • wdrażanie komputerowych programów planistyczno-finansowych oraz doradztwo w zakresie ich wykorzystania,
  • nadzór i kontrola prawidłowości tworzenia, realizacji i rozliczania przez poszczególne komórki organizacyjne Instytutu planów działalności w przekroju zadaniowym.
design by VENTI