Strona główna > Struktura organizacyjna > Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Kierownik Działu
dr Karolina Mitura

tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

 

Sekcja Promocji i Szkoleń

Wojciech Borawski

tel. 22 733 46 09
e-mail: w.borawski@ihar.edu.pl

Zadania:

 • organizacja promocji wyników prac badawczo – rozwojowych przez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, itp.
 • organizacja i obsługa seminariów naukowych dla pracowników jednostek badawczo-rozwojowych branży rolniczej
 • współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Głównym Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rolnikami indywidualnymi
 • redagowanie i wydawanie ulotek, broszur, instrukcji wdrożeniowych, ofert handlowych
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami przemysłu, rolnikami i innymi odbiorcami wyników
 • organizowanie seminariów, konferencji związanych z promocją wyników prac naukowych i rozwojowych IHAR
 • gromadzenie, rejestrowanie i analiza danych dotyczących wprowadzanych do sprzedaży wyników prac badawczych i hodowlanych
 • planowanie i organizacja szkoleń specjalistycznych wynikających z zadań statutowych Instytutu, przeznaczonych dla hodowców i doradców rolnych
 • opracowywanie zapotrzebowania i planów zakupu aparatury badawczej

Sekcja Współpracy z Zagranicą

dr inż. Karolina Mitura

tel.: 22 733 46 11
fax.: 22 733 46 10
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Zadania:

 • przygotowywanie projektów umów dwustronnych o współpracy z instytucjami zagranicznymi,
 • sporządzanie planów i sprawozdań oraz nadzór nad realizacją współpracy naukowej i komercyjnej Instytutu z zagranicą w ramach zawartych umów i programów badawczych,
 • realizacja składek członkowskich, międzynarodowych organizacji naukowych oraz rozliczeń finansowych i wymiany roboczej z zagranicą,
 • przygotowywanie wniosków o finansowanie współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą wynikających z umów międzynarodowych oraz sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z dofinansowania współpracy z zagranicą,
 • prowadzenie bazy informacyjnej o programach naukowych Unii Europejskiej, koordynacja i pomoc techniczna przy składaniu projektów do UE,
 • pomoc jednostkom merytorycznym Instytutu w organizacji międzynarodowych narad, sympozjów, konferencji naukowych i narad roboczych.

 

Wyjazdy zagraniczne formularze:

 

Informacje dla pracowników:

Do pobrania:

design by VENTI