Strona główna > Struktura organizacyjna > Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Kierownik Działu
dr Karolina Mitura-Nowak

tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

 

Sekcja Promocji i Szkoleń

Marzenna Czembor
tel. 22 733 46 09
e-mail: m.czembor@ihar.edu.pl

Zadania:

 • promocja wyników prac badawczo – rozwojowych przez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, itp.
 • współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Głównym Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, związkami i szkołami branżowymi oraz rolnikami indywidualnymi
 • redagowanie i wydawanie ulotek, broszur, instrukcji wdrożeniowych, ofert handlowych, publikacji konferencyjnych
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami przemysłu, rolnikami i innymi odbiorcami wyników
 • gromadzenie, rejestrowanie i analiza danych dotyczących wprowadzanych do sprzedaży wyników prac badawczych i hodowlanych
 • planowanie i organizacja szkoleń specjalistycznych wynikających z zadań statutowych Instytutu, przeznaczonych dla hodowców i doradców rolnych

Sekcja Współpracy z Zagranicą

dr inż. Karolina Mitura-Nowak

tel.: 22 733 46 11
fax.: 22 733 46 10
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Zadania:

 • sporządzanie planów i sprawozdań oraz nadzór nad realizacją współpracy naukowej i komercyjnej Instytutu z zagranicą w ramach zawartych umów i programów badawczych,
 • współpraca z międzynarodowmi organizacjami naukowymi oraz pomoc w przygotowaniu rozliczeń finansowych i wymiany roboczej z zagranicą,
 • przygotowywanie raportów merytorycznych i finansowych z dofinansowania współpracy z zagranicą,
 • prowadzenie bazy informacyjnej o programach naukowych Unii Europejskiej, koordynacja i pomoc techniczna przy składaniu projektów do UE,
 • pomoc jednostkom merytorycznym Instytutu w organizacji międzynarodowych narad, sympozjów, konferencji naukowych i narad roboczych.

 

Wyjazdy zagraniczne formularze:

 

Informacje dla pracowników:

Do pobrania:

design by VENTI