Strona główna > Struktura organizacyjna > Jednostki Funkcjonalne i Usługowe > Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik - mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl

mgr inż Ewa Drzewiecka
tel. 22 733 46 60
e.drzewiecka@ihar.edu.pl

mgr Agnieszka Bogucka-Abramowicz
tel 22 733 46 61
a.bogucka-abramowicz@ihar.edu.pl

Anna Sadowska
tel 22 733 46 61
a.sadowska@ihar.edu.pl


Zadania:

 • Prowadzenie prac związanych z zatrudnieniem i sprawami osobowymi Centrali w Radzikowie, Oddziałach Instytutu oraz w Zamiejscowych Zakładach i Pracowniach Naukowych, a także spraw osobowych dyrektorów zakładów doświadczalnych.
 • Sporządzanie funduszu płac, premii i nagród przy zachowaniu uprawnień Związków Zawodowych.
 • Przygotowywanie i załatwianie spraw emerytalnych, rentowych i świadczeń przedemerytalnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dot, zatrudnienia.
 • Prowadzenie działalności socjalnej przy zachowaniu uprawnień Związków Zawodowych.
 • Kontrola dyscypliny pracy oraz kształtowanie właściwych zasad współżycia społecznego i stosunków międzyludzkich.
 • Załatwianie skarg i wniosków pracowniczych.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów spraw osobowych, regulaminu pracy i układów zbiorowych oraz ich archiwizowanie.
 • Prowadzenie sekretariatu Rady Naukowej.
 • Prowadzenie sekretariatu Instytutu.
 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Realizowanie zadań obronnych wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania IHAR-PIB w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny" a w szczególności współpraca z Samodzielnych Stanowiskiem ds. Obronnych i zarządzania Kryzysowego w zakresie reklamowania na wniosek pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Druki do pobrania:

design by VENTI