Strona główna > Projekty międzynarodowe > EUCABLIGHT

EUCABLIGHT

 

Nazwa programu:

5 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ.

Tytuł projektu: Europejskie badania zarazy ziemniaka

Kontrakt nr.QLK5-CT-2002-00971

Akronim: EUCABLIGHT

Okres realizacji: 01.02.2003-31.01.2006

Koordynator główny: dr Alison Lees

Scottish Crop Research Institute (SCRI), Invergowrie, Szkocja, Wielka Brytania

Współpracujący partner polski:prof. dr hab.Ewa Zimnoch-Guzowska

IHAR Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

Główne cele projektu:

Projekt ma charakter concerted action, która koordynuje i wspomaga badania nad zarazą ziemniaka prowadzone obecnie i finansowane przez środki krajowe poszczególnych uczestników projektu.

Działania skierowane są na harmonizację badań, stworzenie bazy danych oraz opracowanie i wprowadzenie wspólnych standardów, badań metodycznych oraz procedur postępowania. 24 partnerów projektu wymienia informacje o odporności odmian ziemniaka na zarazę ziemniaka oraz o zmienności w populacji Phytophthora infestans- patogena wywołującegote chorobę.

W ramach projektu są opracowywane metody badań, które będą wdrażane. Wyniki projektubędą propagowane wśród potencjalnych odbiorców tej wiedzy: hodowców odmian i wyspecjalizowanychproducentów ziemniaka.

Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska pełni rolę regionalnego koordynatora badań na Europę Centralną.

Link:www. eucablight.org

design by VENTI