Strona główna > Projekty międzynarodowe > EUPHRESCO - 2

EUPHRESCO - 2

Nazwa programu: 7 PR

Tytuł projektu: Metody wykrywania Synchytrium endobioticum a zwłaszcza identyfikacja patotypów.

Tytuł w języku angielskim: Diagnostic methods for Synchytrium endobioticum, especially for pathotype identification.

Kontrakt nr.: Polska nie zgłosiła swojego oficjalnego udziału w EUPHRESCO, udział IHAR-PIB jest umowny, FP7 – ERA-NET (Coordination Actions) - SENDO

Akronim: EUPHRESCO - 2

Okres realizacji: 2011 - 2013

Koordynator główny: Alan Inman, Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Nobel House, 17 Smith Square, London, SW1P 3JR, UK

Współpracujący partner polski: dr Jarosław Przetakiewicz, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Fitopatologii, Radzików

Główne cele projektu:

Zadaniem EUPHRESCO jest zwiększenie współpracy i koordynacja europejskich i krajowych fitosanitarnych programów badawczych realizowanych w UE. Jest to Sieć zajmująca się tworzeniem polityki badań i wprowadzaniem wdrożeń w zakresie szkodników roślin, chorób i gatunków inwazyjnych (nie uwzględnia GMO). EUPHRESCO tworzą 22 kraje europejskie, dodatkowo istnieje 12 obserwatorów państwowych organów europejskich oraz 2 międzynarodowych.

Z ramienia IHAR-PIB w pracach projektu EUPHRESCO uczestniczy dr J. Przetakiewicz, który został zaproszony do współpracy przez głównego Koordynatora dr Alan’a Inman’a z DEFRA z Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu przeprowadzono ocenę odporności na patotyp 6(O1) i 18(T1) na nowym zestawie odmian różnicujących. IHAR-PIB zaproponował wprowadzenie do zestawu polskiej odmiany Gawin, której odporność na patotyp 6(O1) i 18(T1) została potwierdzona przez wszystkie laboratoria. IHAR-PIB był również odpowiedzialny za namnożenie i wysłanie do wszystkich laboratoriów inokulum wspomnianych wyżej patotypów. W drugiej części projektu przeprowadzano walidację metody TaqMan, która ma służyć w przyszłości do molekularnej identyfikacji patotypu 1(D1) od nie 1(D1). W tej części projektu uczestniczyło Centralne Laboratorium PIORiN. IHAR-PIB był odpowiedzialny również za biologiczną identyfikację brytyjskich izolatów patotypu 1(D1), które miały być wykorzystane do badań molekularnych. Testy wykazały, że 2 izolaty z 5, które oceniano, nie należą do patotypu 1(D1) grzyba S. endobioticum.

Link: http://www.euphresco.org/

Kontakt: j.przetakiewicz@ihar.edu.pl

design by VENTI