Strona główna > Projekty międzynarodowe > GFL

GFL

Nazwa programu: GFL 

Tytuł projektu: Wsparcie wdrażania sytemu bezpieczeństwa biologicznego w Polsce

Tytuł w języku angielskim: Support for implementation of the national biosafety framework of Poland 

Okres realizacji: 1.09.2002-31.08.2005 

Koordynatorzy:

  • ze strony UNEP : E.F. Ortega
  • ze strony Polski: Andrzej Anioł, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Główne cele projektu:

Program miał na celu utworzenie w Polsce sprawnego systemu ochrony w zakresie bezpieczeństwa biologicznego. Projekt został zakończony w terminie tj. 31 sierpnia 2005r. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania z korektami akceptowanymi przez UNEP w trakcnie realizacji zadań. Zmiany były związane ze zmianami spowodowanymi akcesją Polski do UE. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z audytem niezależnej firmy zostało wysłane w terminie do UNEP i zaakceptowane.

design by VENTI