przejdź do www.ihar.pl >

NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

13-15 maja 2015 r.


GŁÓWNE BLOKI TEMATYCZNE:

Produkcja i rynek nasienny ziemniaka

Agrotechnika i integrowana ochrona

Środki ochrony roślin, zmiany w rejestrze

Agrofagi ziemniaka i metody ich zwalczania

Diagnostyka patogenów  – nowe metody, nowe możliwości

Przechowalnictwo i przetwórstwo

Nowości wśród odmian ziemniaków

 

design by VENTI