Strona główna > Projekty międzynarodowe > GRAIN LEGUMES

GRAIN LEGUMES

 Nazwa programu:

6 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ. 

Tytuł projektu:Nowe strategie w ulepszaniu roślin strączkowych na cele żywieniowe i paszowe

Tytuł w języku angielskim: New strategies to Improve Grain Legumes for Food and Feed

Kontrakt nr.FOOD-CT-2004-506223

Akronim: GRAIN LEGUMES

Okres realizacji: 10.02.2004 - 09.02.2008

Koordynator główny: Noel Ellis

John Innes Centre, Wielka Brytania

Współpracujący partner polski: Lech Boros

IHAR Radzików, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 

Główne cele projektu:

Projekt Grain Legumes zakłada połaczone działania naukowców w celu podniesienia konkurencyjności roślin strączkowych dla europejskiego rolnictwa, wykorzystując osiągnięcia w genomice oraz w zakresie ulepszania roslin strączkowych, czy technologii uprawy czy przerobu na pasze. W Europie 75% białka roślinnego, głównie mączki sojowej, pochodzi z importu. Z tego powodu Unia Europejska podejmuje działania na rzez zwiększania uprawy wysokobiałkowych roślin strączkowych, jak groch czy bobik. Rośliny te obecnie są w niewystarczającym stopniu wykorzystywane w rolnictwie europejskim, pomimo niewątpliwych korzyści, takich jak obniżenie nakładów na nawozy i pestycydy oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Obecnie rośliny strączkowe zajmują około 5% gruntów ornych w Europie (w Polsce 1,2%). Przyczyny tego zjawiska tkwią między innymi w niższych plonach oraz dużej zmienności plonowania powiązanej z chorobami liściowymi czy zgorzelowymi oraz, jak w przypadku grochu, z wyleganiem roślin utrudniającym zbiór.
Podstawowe cele projektu Grain Legumes to I)określenie wpływu i potencjału ulepszonych roślin strączkowych na zoptymalizowane żywienie ludzi i zwierząt, II) poznanie czynników wpływających na jakość i zastosowanie nasion, III) genomiczne i postgenomiczne metody dla ulepszania i utrzymywania jakości i produkcji nasion roślin strączkowych oraz IV) koordynacja i integracja badań we wdrażaniu nowych technologii i wyników. Podstawowe cele projektu są realizowane w obszarach badawczych zgromadzonych w 8 Modułach, skupiających 19 Pakietów Roboczych (WP). W skład konsorcjum „GRAIN LEGUMES” wchodzi grupa 53 Instytucji z 18 krajów.
 

Link: l.boros@ihar.edu.pl

design by VENTI