Strona główna > Instytut > Rada Naukowa > Przewody/Postępowania habilitacyjne

Przewody/Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski

Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych”.


Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch

Tytuł osiągnięcia naukowego:
"Tworzenie odrębnych pul genetycznych za pomoca markerów molekularnych i ich wdrożenie do praktycznej hodowli odmian mieszańcowych rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera)"


Postępowanie habilitacyjne dr. Sławomira Wróbla

Tytuł osiągnięcia naukowego
„Wybrane aspekty usprawniania technologii produkcji nasiennej ziemniaka w Polsce”.


Postępowanie habilitacyjne dr Walentyny Banaś 

Tytuł osiągnięcia naukowego
„Biochemiczne podstawy ulepszania roślin oleistych;  enzymy ostatniego etapu biosyntezy tłuszczów zapasowych”


Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – 13 listopada 2014 r.

Tytuł rozprawy: „Badania genetyczno-hodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych" – Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 2013 – nr 47.


Kolokwium habilitacyjne dr. Franciszka Wielebskiego - 25 września 2014 r.

Tytuł rozprawy: ,,Nawożenie siarką jako istotny czynnik agrotechniczny kształtujący wielkość i jakość plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” stanowi  cykl  sześciu publikacji wymienionych w uchwale Rady Naukowej 1-XVI-92 z 25 września 2014 r.


Kolokwium habilitacyjne dr.  Marka Wójtowicza – 8 lipca 2014 r.

Tytuł rozprawy: „Rola czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.)" – Monografie i rozprawy naukowe IHAR-PIB  2013 – nr 45  


Kolokwium habilitacyjne dr. Mirosława Nowakowskiego – 24 czerwca 2014 r.

Tytuł rozprawy:Przydatność gorczycy białej i rzodkwi oleistej jako mulczu, nawozu i czynnika ochrony fitosanitarnej w uprawie buraka cukrowego" stanowi cykl ośmiu publikacji wymienionych w Uchwale nr 1/XVI/83 Rady Naukowej IHAR-PIB z 24 czerwca 2014 r.


Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - 21 listopada 2013 r.

Tytuł rozprawy:Markery genetyczne w programach hodowli rzepaku” stanowi cykl siedmiu publikacji zamieszczonych w okładce czasopisma:  Monografie  i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB  2013 - nr 40.  więcej…


Postępowanie habilitacyjne dr Jadwigi Śliwki:


Kolokwium habilitacyjne dr. Jerzego Drzewieckiego - 24 października 2013 r.

Tytuł rozprawy: „Białka nasion i cebul jako markery cech użytkowych wybranych gatunków roślin rolniczych” stanowi cykl ośmiu publikacji zamieszczonych w  okładce czasopisma: Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR 2012 – nr 39,  więcej…


Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - 21 marca 2013 r.

Tytuł rozprawy:Wielocechowa charakterystyka zmienności genetycznej w kolekcji ekotypów, klonów i odmian życicy trwałej (Lolium perenne L.)” – Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB z 2011r. - nr 35


Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - 28 lutego 2013 r.

Tytuł rozprawy: „Grzyby endofityczne z rodzaju Neotyphodium występujące na trawach w Polsce oraz ich znaczenie dla upraw pastewnych i trawnikowych” - Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB z 2011 - nr 38Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB 

mgr Elżbieta Kruszyńska

tel. 22 733 45 99 lub centr. 22 725 36 11 w. 599

e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

design by VENTI